Dr. Barend Roedolf Krüger (8 Junie 1916, Venterstad, Kaapland31 Mei 1973) was tussen 1939 en sy dood predikant in twee gemeentes van die Gereformeerde Kerk, naamlik 17 jaar lank in Springs en daarna in Pretoria-Brooklyn, weer sowat 17 jaar lank.

Dr. Barend Roedolf Krüger
Dr. Barend Roedolf Krüger
Dr. B.R. Krüger

Naam Barend Roedolf Krüger
Geboorte 8 Junie 1916
Distrik Venterstad, Kaapland
Sterfte 31 Mei 1973 (op 56)
Kerkverband Gereformeerde Kerk
Gemeente(s) Springs (1939–'56)
Pretoria-Brooklyn (1956–'73)
Jare aktief 1939–1973
Kweekskool Potchefstroom
Dr. en mev. Kruger.
Die Nasionale Sinode van die GKSA van 1939 voor die Vrouemonument in Bloemfontein. Eerste ry: H.S. van Jaarsveld, F.N. Lion Cachet, W.J. Postma, B. de Klerk, H.J. Venter, J. van Rooy, P.W. van der Walt, P.G.W. Snyman. Tweede ry: N.H. van der Walt, J.G.H. van der Walt, D. Postma, dr. J.D. Du Toit, J.A. van Rooy, dr. C.J.H de Wet, dr. S.O. Los, dr. J.P. Jooste, J.V. Coetzee, I.D Krüger, J.C. van der Walt. Derde ry: J.P. van der Berg, G.H.J. Kruger, A.L Aucamp, M. Postma, J.M. de Wet, I.J. Lessing. Vierde ry: Jacs van Rooy, J.L. de Bruin, J.A. Schutte, A. Postma, E.L.J. Venter, D.G. Venter, J.L. Vorster, T.T. Spoelstra, Derk Rumpff, H. du Plessis. Vyfde ry: dr. B.J. de Klerk, P.J. de Klerk, J.J. Venter, J.H. Boneschans, L.S. van der Walt, S. du Toit, J.F. du Plooy, A.S.E. Yssel. Sesde ry: H.F.V. Kruger, P.J.S. de Klerk, D.N. Kotze, W.J. Snyman, W.F. Venter, S.P. van der Walt, J.W.J. van Ryssen, N.J. Snyman, B.R. Krüger, D.J. van der Walt.

Krüger het einde 1931 op Burgersdorp gematrikuleer en in die moeilike depressiejare sy studie aan die destydse PU vir CHO begin. In 1934 het hy die B.A.-graad behaal en in 1937 die B.D.-graad. In 1938 het hy sy predikantstudie voltooi in die jaar dat hy ook voorsitter van die studenteraad was. Hy is op 8 Januarie 1941 net Hester Krüger van Middelburg, Kaap, getroud en uit dié huwelik is ’n seun en ’n dogter gebore.

Krüger is in Januarie 1939 as predikant van Springs bevestig en kon hier 17 jaar van "geseënde arbeid" verrig, volgens die naamlose skrywer van sy lewensberig in die Almanak van 1974. Gedurende hierdie tyd het hy ook nog 12 jaar lank die gemeente Delmas bedien, tot dié kerk sy eie predikant kon beroep.

Personeel en studente van die Potchefstroomse Universiteitskollege, 1933. Ds. Krüger is in die agtste ry van bo, vierde van regs.

In 1956 is dr. Krüger na die gemeente Pretoria-Brooklyn beroep, waar hy weer 17 jaar gewerk het. Weer het hy ’n ander gemeente saam met sy pligte in sy eie gemeente bedien, want ses jaar lank was hy ook predikant van Cullinan, tot hulle hul eie predikant kom beroep.

Dr. Krüger het besonder belanggestel in die sending en evangelisasie. Hy het selfs ’n swart helper opgelei om onder sy eie mense te werk. Ten opsigte van evangelisasie was by hom ’n brandende ywer om die evangelie onder die afgedwaaldes van sy eie volk te verkondig. Oral het hy leidend opgetree deur middel van lesings wat hy gehou het. Hy is by geleentheid deur sy Kerk oorsee gestuur om ’n besonderse studie van evangelisasiemetodes in die buiteland te maak.

In die breëre Kerkverband het dr. Krüger getroue diens verrig. Hy het in verskeie deputategroepe gedien onder meer dié ter bestryding van sosiale euwels, bestryding van die kommunisme, korrespondensie en by sy oorlye was hy voorsitter van die deputate vir die uitgee van die Almanak, die Kerk se jaarboek.

Bronne

wysig
  • (af) De Bruyn, ds. F.P.R. et al. 1973. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1974. Potchefstroom: Administratiewe Buro.