Pietertjie van der Walt

Ds. Pieter Willem van der Walt (20 Maart 1904 – 18 Junie 1977) was van 1938 tot 1969 predikant van die Gereformeerde kerk Brits, een van die min predikante in die Gereformeerde Kerk wat sy hele bedieningstyd in een gemeente deurgebring het. Van die ander wat ook net een werkkring gehad het, was ds. H.J.R. du Plessis van 1907 tot 1954 predikant van Erasmus (later Bronkhorstspruit genoem), sowat 47 jaar, ds. H.J. Venter van 1923 tot 1960 predikant van Waterberg, sowat 37 jaar en sy voorganger en swaer, ds. J.P. van der Walt van 1909 tot 1922, sowat 13 jaar.

Ds. Pietertjie van der Walt
Ds. P.W. van der Walt
Ds. Pietertjie van der Walt

Naam Pieter Willem van der Walt
Geboorte 20 Maart 1904
Elliot, Kaapkolonie
Sterfte 18 Junie 1977
Brits, Transvaal
Kerkverband Gereformeerde Kerk
Gemeente(s) Brits, 1938–'69
Jare aktief 1938–1969
Kweekskool Potchefstroom

Herkoms en gesinslewe

wysig

Van der Walt is gebore in die Noordoos-Kaap en het waarskynlik grootgeword op die plaas Balclutha in die distrik Elliot. Sy vrou, Sussie van der Walt, was 'n boorling van die distrik Bethal en het grootgeword op die plaas Beginsel. Sy is gebore op 5 Desember 1910 en was die suster van prof. Sarel van der Walt. Sussie van der Walt is oorlede op 18 Mei 2006 in die ouderdom van 95 jaar. Albei is begrawe in die Langberg-begraafplaas, Brits. Die egpaar het drie kinders gehad: Jan, Pieter ('n dokter en in 'n stadium orrelis van die Gereformeerde kerk Springs-Oos) en Anelda.

Gemeentebediening

wysig

Ds. Van der Walt se bevestiging as eerste predikant van Brits was 'n groot dag vir die gemeente, en nog groter vir hom as jong man wat reeds sewe jaar vantevore sy studie voltooi het en beroepbaar gestel is, maar in die hartjie van die Groot Depressie. Ds. P.J. Venter skryf in ds. Van der Walt se lewensberig in die GKSA se Almanak vir die jaar 1978: "Ek het hom ongeveer in die helfte van daardie 'wagtyd' leer ken en het hom toe al leer waardeer vir die taaie, hoopvolle volharding: Dit vra mos werklik roepingsbewustheid, onwrikbare sekerheid om te bly wag dat die inwendige roeping verseël word deur die uitwendige."

Ds. Van der Walt was 31 jaar lank aan dieselfde gemeente verbonde om te deel in al die lief en leed van sy lidmate. Hy het hulle kinders gedoop, by hom het hulle belydenis afgelê, hy het hulle getrou en weer van hul kinders gedoop, saam met hulle by die siek- en sterfbed en oop graf gestaan. Ds. Venter skryf: "Daar het besonderse bande ontstaan – so innig en teer. Hierdie dinge het weer na vore gekom met sy begrafnis op 22 Junie 1977."

In die breëre kerkverband het ds. Van der Walt sy deel gedoen. Twintig jaar lank was Brits die korresponderende kerkraad van die Klassis Rustenburg, ’n taak wat hoofsaaklik die predikant se werk was. Meermale was hy saam met ander broeders visitator. Van 1952 tot 1970 was hy een van die deputate van die sinode vir die hersiening van die melodieë van die Psalms.

Waardering

wysig

Ds. Venter skryf: "Ons sal hom onthou as 'n man klein van postuur, stil van aard, maar 'n man uit een stuk, wat na 'n pynlike siekbed wat maande lank geduur het op 18 Junie 1977 oorgegaan het na die triomferende kerk."

Galery

wysig

Bronne

wysig
  • (af) Venter, ds. P.J. in De Bruyn, ds. F.P.R. et al. 1977. Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1978. Potchefstroom: Administratiewe Buro.