Gereformeerde kerk Hennenman

Die Gereformeerde kerk Hennenman was die agtste oudste gemeente in die GKSA se Klassis Noord-Vrystaat. Einde 2014 was dit met 41 belydende en twee dooplidmate ook die vierde kleinste van die 20 gemeentes in die klassis, waarvan die gemiddelde getal belydende lidmate per gemeente toe 133,5 was, vergeleke met 181,7 in die hele Kerk. In 2017 het die gemeente met Ventersburg saamgesmelt as Ventersburg/Hennenman. Die saamgesmelte gemeente het toe 65 belydende en 11 dooplidmate gehad.

Ds. I.J. van der Walt (links) in 1931 saam met sy medestudente in hul vierde jaar aan die Teologiese Skool op Potchefstroom: A.L. Aucamp, L.S. van der Walt en J. Schutte. Hennenman was die derde gemeente waarvan hy die eerste eie leraar was, ná Matlabas en Louis Trichardt.
Mev. ds. I.J. van der Walt (gebore Barbara Jacomina van der Walt), van 1951 tot 1955 die gemeente se eerste predikantsvrou.
Ds. Flippie Snyman, die leraar van 1955 tot 1960.
Ds. W.J.J. du Plessis, leraar van 1967 tot 1970 (aanvaar sy emeritaat, maar keer in 1972 terug tot die bediening).
Dr. Sarel Petrus van der Walt, die leraar van 1976 tot 1983 (in kombinasie met Ventersburg).

Die kerkraad van die Gereformeerde kerk Ventersburg, wat in 1864 die tweede Gereformeerde kerk in die Vrystaat geword het nadat Reddersburg in 1859 as die eerste gestig is, het in 1946 besluit die tyd was toe ryp vir die stigting van ’n selfstandige gemeente op Hennenman, waar die eerste NG gemeente reeds in 1938 gestig is. Die Hervormde kerk Hennenman is eers op 29 September 1955 gestig en het einde 2014 toevallig ook 41 belydende lidmate gehad, maar darem vier dooplidmate.

Plaaslike Gereformeerdes het op Saterdagaand 4 Oktober 1947 in die plaaslike NG kerk se saal byeengekom. Deputate van die Klassis het ook dié vergadering bygewoon waar ds. H.F.V. Kruger van die Gereformeerde kerk Pretoria-Wes en dr. J.M. de Wet, leraar van Kroonstad, gewys het op die erns van die oomblik en die teenwoordiges meegedeel het dat die Klassis eenparig toestemming verleen het tot die afstigting van die Gereformeerde kerk Hennenman.

Die eerste kerkraadsvergadering is op 23 Oktober 1947 aan huis van broer I.I.J. Venter gehou en die gemeente in drie wyke verdeel. Nog in daardie maand het die gemeente toestemming gekry om die NG moedergemeente se saal tot Februarie 1948 gratis vir eredienste te gebruik, maar die behoefte aan ’n eie kerksaal is toe reeds sterk gevoel. Vroeg in 1948 het die kerkraad besluit om ’n saal te bou sodra die nodige perseel daarvoor gevind kon word. ’n Boukommissie is aangestel om dié projek aan te voor. Nog in Mei 1948 het W.H. Steyn ’n erf vir dié doel geskenk.

Die kerkraad het besluit om ’n kerksaal te bou met sitplek vir sowat 120 kerkgangers en teen ’n koste van nagenoeg £2 000. As daar geld oorbly, kon dit in ’n pastoriefonds gestort word. Intussen het die lidmate vir leesdienste in die Anglikaanse kerk byeengekom terwyl die skoolsaal vir eredienste gebruik sou word wanneer ’n besoekende leraar sou preek. Hennenman se eerste eie predikant is eers in 1951 verwelkom in die persoon van ds. I.J. Van der Walt, wat hier sou bly tot 1955.

Die kerkraad het die tender van die bouaannemers Kriel en Kie in Augustus 1948 vir die oprigting van die saal aanvaar. Hy het onderneem om alles in sy vermoë te doen om die bouwerk aan die einde van die jaar te voltooi, maar die werk is vertraag weens probleme met die fondasie. So kon die saal op erf 28 in Elizabethstraat eers op 12 Junie 1949 feestelik in gebruik geneem word. Die totale koste was £2 100.

Predikante

wysig
  1. Van der Walt, Izak Jacobus, 1951 – 1955
  2. Snyman, Philippus, 1955 – 1960
  3. Lessing, Johannes Christiaan, 1960 – 1967
  4. Du Plessis, Willem Johannes Jacobus, 1967 – 1970 (aanvaar sy emeritaat)
  5. Van der Walt, dr. Sarel Petrus, 1976 – 1983 (in kombinasie met Ventersburg)
  6. Van Tonder, Jacobus Machiel, 1989 – 1993 (in kombinasie met Ventersburg; aanvaar sy emeritaat)
  7. Kruger, Abraham Pretorius, 1985 – 1989 (in kombinasie met Ventersburg)
  8. Van Schaik, Johannes, 1994 – 1999 (in kombinasie met Ventersburg en Senekal)
  9. Bain, Ronald Alexander, 1999 – 2003 (in kombinasie met Ventersburg en Senekal)
  10. Stavast, Arie Harm, 2004 – 2006 (in kombinasie met Ventersburg en Senekal); 2006 – 2007 (in kombinasie met Ventersburg, Senekal en Bloemburg)

Bronne

wysig

Sien ook

wysig