Gereformeerde kerk Senekal

Die Gereformeerde kerk Senekal was die 13de oudste van die 22 gemeentes in die GKSA se Klassis Noord-Vrystaat. Einde 2015, toe hier 42 belydende en sewe dooplidmate was, was dit die vyfde kleinste gemeente in dié Klassis. Op 1 Maart 2020 het die gemeente ontbind toe minder as 10 lidmate oorgebly het, van wie amper almal weduwees was.

Gereformeerde Kerk
Senekal
Sluit in  Senekal
Marquard
Klassis  Noord-Vrystaat
Huidige predikant(e)  Vakant
Belydende lidmate  8 (2019)
Dooplidmate  0 (2019)
Adres De Villiersstraat 1
Senekal
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1961
Afgestig van  Ficksburg
Eerste predikant  J.H. Venter 1961–1966
Datum ontbind  1 Maart 2020
Ingelyf by  Onbekend
Die Gereformeerde kerk Senekal.
Ds. J.H. Venter het die hoeksteen van die Gereformeerde kerkie op Marquard op 27 Februarie 1954 gelê. Dis nou (2016) 'n AGS-kerk.

Senekal was eers ’n wyk van die Gereformeerde kerk Ficksburg en vir Sondae se leesdienste het die lidmate op Senekal gebruik gemaak van die NG gemeente Senekal se kerksaal, met sekere voorwaardes van die wyksouderling, naamlik dat geen NG lidmaat die dienste mag bywoon nie.

In 1949 is besluit om ’n eie kerkgebou op te rig waarvan ds. A. Duvenhage toe die hoeksteen op 29 Oktober daardie jaar gelê het. Die gebou is in wese ’n saalkerk met ’n Kaaps-Hollandse gewel sowel voor as agter. Die toring met die kerkklok daarin staan los van die gebou.

Die lidmate hier en op Marquard het eers in 1961 amptelik as die Gereformeerde kerk Senekal afgestig.

Bronne

wysig

Sien ook

wysig