Gereformeerde kerk Ficksburg

Die Gereformeerde kerk Ficksburg is ’n gemeente van die GKSA in die Oos-Vrystaat met sy middelpunt op die dorp Ficksburg, maar dit sluit ook Clocolan, Fouriesburg, Rosendal en Lesotho in. Einde 2014 het die gemeente 65 belydende en 19 dooplidmate gehad, vergeleke met onderskeidelik 89 en 59 einde 2001.

Gereformeerde Kerk
Ficksburg
Sluit in  Clocolan
Fouriesburg
Lesotho (deels)
Rosendal
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Klassis Oos-Vrystaat
Huidige predikant(e)  Vakant
Belydende lidmate  42
Dooplidmate  7
Adres H.v. Veldt- en Kerkstraat
Ficksburg
Geskiedenis
Stigtingsdatum  10 Mei 1919 van die Gereformeerde kerk Ladybrand
Afgestig van  Ladybrand
Eerste predikant  Ds. D.P. du Plessis (1920–'41)
Die huidige kerkgebou is 11 Oktober 1955 in gebruik geneem.

Voorgeskiedenis

wysig

Die ontstaan van die Gereformeerde kerk Ficksburg kan teruggevoer word tot 1903 toe twee Gereformeerde gesinne, die Viljoens en Buitendags, van Philipstown na Ficksburg verhuis het. Kort voor lank was daar 14 Doppergesinne in die omgewing. Die Gereformeerdes het net die volgende jaar (1904) by die dorpsraad aansoek gedoen om ’n kerkerf waarop hulle ’n plek van samekoms kon oprig, maar 12 jaar sou verloop voor dié gebou oprig kon word.

In 1906 het ds. J.C. Kruger met eredienste op Ficksburg begin, maar toe was dit nog meestal in privaat woonhuise. In 1916 kon die gemeente met die bou van sy sandsteenkerk begin. Die argitek sowel as bouaannemer was diaken D.J. Viljoen. Ds. H.P.J. Pasch het die hoeksteen op 6 Oktober 1917 gelê.

Stigting en vooruitgang

wysig

Ficksburg het op 10 Mei 1919 van die Gereformeerde kerk Ladybrand afgestig en terselfdertyd hul kerkgebou in gebruik geneem. ’n Pomporrel is uit Kanada ingevoer, een van net vier wat in die land aangekom het. Dis per trein van die hawe (die bron vermeld nie watter een nie, maar moontlik Durban) na Ficksburg vervoer.

In 1953, toe ds. J.H. Venter die leraar was, is beplan vir ’n groter en doelmatiger kerkgebou. Hy het die hoeksteen van die gebou op 4 Desember 1953 gelê en op 11 Oktober 1955 het die gemeente dit in gebruik geneem.

Die Gereformeerde kerk Senekal het in 1961 van Ficksburg afgestig toe reeds op Senekal asook Marquard Gereformeerde kerkgeboue gestaan het.

Galery

wysig

Predikante

wysig
 1. Du Plessis, Dirk Postma, 1920 – 1941
 2. Aucamp, Abraham Liebrecht, 1942 – 1948 (in kombinasie)
 3. Duvenage, Abraham, 1949 – 1952
 4. Venter, Jan Hendrik, 1953 – 1966
 5. Breedt, Johannes Jacobus, 1969 – 1975 (in kombinasie met Senekal)
 6. Malan, Petrus Jacobus, 1977 – 5 Julie 1977 (oorlede in die amp)
 7. Van der Merwe, dr. Daniël Charl Stephanus, 1978 – 1982
 8. Van Tonder, dr. Jacobus Machiel, 1982 – 1984
 9. De Kock, Jacobus Johannes, 1985 – 1990
 10. De Beer, Hendrik Johannes Petrus, 1990 – 1999
 11. Du Plessis, Lourens Stephanus Daniël, 1999 – 2003
 12. Putter, Christiaan Johannes Jacobus, 2003 – 2006
 13. Smidt, Marthinus Johannes, 2006 – 2017

Bronne

wysig

Sien ook

wysig