Anna (of Anne) Francoise Duvenage (gebore Snyman, Burgersdorp, Kaapkolonie, 17 April 1901Potchefstroom, Suid-Afrika, 14 Oktober 1990) was ’n predikantsdogter en -vrou in die Gereformeerde Kerk.

Mev. (ds.) A. Duvenage.
Dr. Flippie Snyman en sy gesin tydens sy studieverlof in Europa. Anna staan in die middel. Volgorde (van links): Sophia, dr. Philippus, Leonie, Johannes, Vivia, Francoise, Ester, Getruida en Willem.
Anne Duvanage se grafsteen in die hoofbegraafplaas op Potchefstroom.

Anna Francoise Snyman is op Steynsburg gebore waar haar vader, dr. Flippie Snyman predikant van die plaaslike Gereformeerde kerk was. Haar moeder was Gertruida Adriana van Rooy, ’n dogter van die stamvader, Johannes Cornelis van Rooy (1824–1889), en stammoeder, Anne Francoise Holsters (1834–1904), van die Van Rooy-familie in Suid-Afrika. Sy is dan ook, in ’n half Franse, half Hollandse vorm na laasgenoemde genoem, wat as Anne Francoise of Anna Francina bekendgestaan het. Ook haar oupa aan vaderskant was ’n predikant, ds. W.J. Snyman van Gereformeerde kerk Venterstad.

Anna en haar gesin is in 1911 na Nederland nadat haar vader studieverlof van die kerkraad verkry het. Aldaar het hy in 1913 gepromoveer tot doktor in Godgeleerdheid met ’n proefskrif oor “De profetie van Zefanja”. Tydens die gesin se verblyf in Nederland is dr. Snyman benoem tot tweede teologiese professor aan die Teologiese Skool op Potchefstroom, maar hy het vir dié roeping bedank. In 1914 is die gesin terug op Steynsburg verwelkom. Nie lank ná sy terugkeer nie, in April 1915, het hy ernstig siek geword en op Sondag 9 Mei het sy longontsteking ’n ernstige wending geneem. Daardie middag kwart voor vyf is hy oorlede.

Ná dr. Snyman se dood het sy weduwee, Truitjie, en kinders na Potchefstroom verhuis. Sy is op 5 Januarie 1919 op Bethulie oorlede, waarna haar skoonmoeder, Sophia Snyman hulle versorg het tot die oudste seun, (later prof.) W.J. Snyman, klaar studeer het. Anna het intussen gematrikuleer, haar as onderwyseres bekwaam en ’n paar jaar lank onderwys gegee. In 1924 het sy in die huwelik getree met ds. Abraham Duvenage. Uit hierdie huwelik is vier kinders gebore. Sy en haar man was aan die volgende gemeentes verbonde: Petrusburg (1924–1926), Koster (1926–1943), Daspoort/Eloffsdal (1943–1949), Ficksburg (1949–1952) en Witbank (1953–1964, toe hy sy emeritaat aanvaar). Ds. Duvenage is op 7 September 1967 oorlede.

Anna Duvenage het die susters in al vyf gemeentes met takt gelei. Terwyl hulle in die Oranje-Vrystaat werksaam was, het sy ’n jaar lank as ondervoorsitter en ’n jaar as voorsitter van die provinsiale komitee van die Gereformeerde Kerke se Sustersorganisasie opgetree. Tussendeur het sy ook musiekonderrig gegee.

Anne se sibbes was:

  1. Willem Jacobus * Burgersdorp 19.7.1899 † Potchefstroom 6.6.1981
  2. Sophia Aletta * Steynsburg 9.3.1903 † Winburg 17.2.1982
  3. Leonie * Steynsburg 17.11.1904 † Pretoria 14.1.1998
  4. Esther * Steynsburg 10.3.1907 † 30.6.1986
  5. Johannes Cornelis * Steynsburg 21.10.1908 † Matroosberg 18.3.1923
  6. Vivia Perpetua * Steynsburg 17.8.1911 † Pretoria 20.1.2001

Die kinders uit haar huwelik op 3 Maart 1924 op Steynsburg:

  1. Sophia Aletta (Babs) * Petrusburg 15.12.1924 † 20.7.1998
  2. Francina Hendrina (Biebs) * Koster 20.8.1926
  3. Anne Francoise * Koster 27.8.1929 † Pretoria 21.2.1983
  4. Johannes Petrus (Boet) * Koster 15.7.1935 † 30.5.1998