Sophia Aletta Susara Snyman (1854–1930) was 37 jaar lank pastoriemoeder van die Gereformeerde kerk Venterstad.

Sophia Snyman en haar gesin met haar skoonseun ds. Willem Postma (links). Haar seun, dr. Flippie Snyman, staan tussen haar en haar man. Sy het haar man en enigste seun in onderskeidelik April en Mei 1915 verloor.
Sophia Snyman.
Venterstad met die Gereformeerde kerk links voor, in die tyd toe Sophia Snyman se man hier predikant was.

Haar eggenoot, ds. Willem Jacobus Snyman sr. (gebore 28 Augustus 1852) is in 1877 in die gemeente bevestig, sy enigste, en het sy emeritaat in 1913 aldaar ontvang. Hy is op 2 April 1915 oorlede. Sophia Snyman het aktief in die sending wat destyds daar begin is, belanggestel. Afgesien van die stille krag wat van haar in die gemeente uitgegaan het, het sy 'n veelbewoë lewe gehad. Van die 11 kinders wat vir hulle gebore is, het net vier volwassenheid bereik.

Kenmerkend van haar was haar kinderlike geloofsvertroue, onderworpenheid en haar blymoedige geloofsversekerdheid. Dit het weer duidelik geblyk toe sy in die tyd van ses weke haar man (op 2 April) sowel as haar enigste seun, dr. Flippie Snyman van Steynsburg (op 9 Mei) in 1915 aan die dood moes afstaan. Ná die dood van haar skoondogter, Truitjie (geb. Van Rooy, ’n dogter van die Van Rooy-stamvader, Johannes Cornelis van Rooy) in 1919 het sy die sorg van die wese wat toe op Potchefstroom woonagtig was, op haar geneem. Hiermee het die bejaarde ou moeder volgehou tot haar oudste kleinseun, die latere teologiese prof. W.J. Snyman, in 1924 klaar studeer het.

Bron wysig

  • (af) Die Gereformeerde Vroueblad. 1959. Die Gereformeerde vrou 1859-1959. Potchefstroom: Potchefstroom Herald.