Die Voortrekkers (organisasie)

(Aangestuur vanaf Voortrekkers (organisasie))

Die Voortrekkers is 'n Suid-Afrikaanse jeugorganisasie vir Afrikaanse seuns en meisies. Die beweging, wat ook in Namibië posgevat het, is op Christelik nasionale beginsels gegrond en die aktiwiteite is georganiseer volgens 'n kommandostelsel, wat weer uit veldkornetskappe en spanne opgebou is. Buiten die Algemene Kongres, wat minstens elke 4 jaar gehou word, is daar 'n uitvoerende bestuur met hoof- en dagbesture in die onderskeie provinsies.

Die Voortrekker Wapen.

Elke provinsie is in streke en oorde verdeel. Seuns en meisies tot ongeveer 12 jaar staan as onderskeidelik penkoppe en drawwertjies bekend, die tussen 12 en 17 jaar word verkennerseuns en -meisies (of junior staatmakers) genoem, en naskoolse lede word staatmakers genoem. Van die vernaamste bedrywighede van die Voortrekkerbeweging is die gereelde kampe wat gehou word om die kinders die geleentheid te bied om met die natuur kennis te maak.

Die behoefte aan 'n Afrikaanse jeugbeweging is in 1913 deur dr. C.F. Visser ("Vader van die Voortrekkers") besef. Deur sy aansporing is 'n tak in 1920 aan die Voorbereidende Tegniese Skool (teenswoordig die Hoërskool Sentraal) in Bloemfontein gestig. Ander takke het gevolg, onder meer in Graaff-Reinet en Nieuwoudtville, maar in die eerste bestaansjare was daar nog geen eenvormige grondslag waarvolgens die beweging beheer is nie.

Die amptelike stigting het eers op 30 September 1931 in Bloemfontein plaasgevind, en die eerste lede is by die geleentheid deur die destydse Eerste Minister, genl. J.B.M. Hertzog, ingelyf. Die Voortrekkerleuse is "Hou koers", en die wapen beeld 'n brandende fakkel op 'n wawiel uit. Daar is ook 'n Voortrekkerwet met 10 artikels wat die lede onder meer aanspoor om die gebruik van Afrikaans te bevorder.

Die Voortrekkers streef daarna om:

 • Afrikanerkinders se karakter deur Bybels-Christelike waardes vorm.
 • Afrikanerkinders die geleentheid bied om hul kultuur in die natuur deur avontuur te geniet.
 • Afrikaners begelei om as oortuigde Christene nie net Bybelse waardes in hul persoonlike lewens uit te leef nie, maar ook om gemeenskapswaardes deur middel van diens, deelname en standpunte te help vorm.
 • Afrikanerkinders help om lewensvaardighede te ontwikkel om as uitnemende en diensbare leiers 'n betekenisvolle en positiewe bydrae te lewer tot die land en die kontinent.
 • Afrikanerkinders 'n tuiste bied waarin hulle Afrikaners se geskiedenis, taal, kultuur en tradisies ten volle kan uitleef en geniet.

Hierdie ideale het oor dekades neerslag gevind in die wese, waardes en strategiese doelwitte van Die Voortrekkers om jong Afrikaners as uitnemende leiers te ontwikkel.

BegrondingWysig

GrondslagWysig

God Drie-enig se openbaring aan ons deur die Bybel en die skepping.

WeseWysig

Die Voortrekkers is 'n kultuurbeweging was ons lede, in besonder die jeug, toerus om as moderne Afrikaners, positiewe Burgers en konsekwente Christene hulle roeping deur diensbaarheid uit te leef.

DoelstellingsWysig

Doelstellings vloei voort uit die wese en is die Voortrekkers se verbintenis tot 'n bepaalde aksie.

Die Voortrekkers is daartoe verbind om:

 1. ons geloof in God Drie-enig God in al ons Voortrekkeraktiwiteite te bevestig.
 2. as moderne Afrikaners ons taal, kultuur en erfenis met trots te bevorder.
 3. as positiewe burgers opbouend betrokke te wees by ons gemeenskap, land en kontinent.
 4. as konsekwente Christene deur ons woorde en dade te getuig.
 5. diensbaar in ons omgewing te wees.
VoortrekkerkodeWysig

Elke lid van Die Voortrekkers strewe daarna om die Voortrekkerkode na te leef, wat soos volg lui:

 1. 'n Voortrekker glo in die Drie-enige God en dien Hom.
 2. 'n Voortrekker se woord is sy eer.
 3. 'n Voortrekker is gehoorsaam.
 4. 'n Voortrekker leef met respek.
 5. 'n Voortrekker is trots op ons taal, kultuur en erfenis en bevorder dit.
 6. 'n Voortrekker leer uit die geskiedenis en bou daarop voort.
 7. 'n Voortrekker waardeer en bewaar sy omgewing.
 8. 'n Voortrekker neem leiding.
 9. 'n Voortrekker is oplettend en weerbaar.
 10. 'n Voortrekker is diensbaar.

GeskiedenisWysig

1913-1931Wysig

1931 - 1940Wysig

1940 - 1959Wysig

1959-1966Wysig

1966-1981Wysig

1981-1989Wysig

1989-1997Wysig

1997-2001Wysig

2001-2013Wysig

2013-hedeWysig

BronnelysWysig

Eksterne skakelsWysig