Gereformeerde kerk Thabazimbi

Die Gereformeerde kerk Thabazimbi is die tweede jongste en vierde grootste van die sewe gemeentes in die GKSA se Klassis Krokodilrivier. Einde 2015 was hier 319 belydende en 88 dooplidmate vergeleke met onderskeidelik 437 en 123 vyf jaar vantevore. Einde 2017 het dit verder afgeneem tot onderskeidelik 261 en 57.

Gereformeerde Kerk
Thabamzimbi
Sluit in  Amandelbult, Chromite, Derdepoort, Drieviersboom, Dwaalboom, Kaya-se-punt, Koedoeskop, Leeupoort Vakansiedorp, Makoppa, Maroelasfontein, Mogwase, Northam, Rooiberg, Rooibokkraal, Setaria, Silent Valley, Swartklip, Thabazimbi
Klassis  Krokodilrivier
Huidige predikant(e)  Neville Boy
Belydende lidmate  222
Dooplidmate  40
Adres 1. H.v. Knoppiesdoringlaan en Frikkie Meyerstraat, Thabazimbi
2. Dwaalboom
3. Laerskool Northam-skoolsaal
Geskiedenis
Stigtingsdatum  14 Februarie 1954
Afgestig van  Matlabas
Eerste predikant  Scheepers, Gideon Petrus, (1954–'61)
Die Gereformeerde kerk Thabazimbi is ontwerp deur Johan de Ridder.
Ds. G.P. Scheepers, leraar van 1954 tot 1984 (van 1954–1961 in kombinasie met Matlabas; van 1961–1969 in kombinasie met Drieviersboom, waarna van 1969–1984 net Thabazimbi, toe hy sy emeritaat aanvaar).

Predikante het verspreidwonende lidmate van die Gereformeerde kerk Matlabas in die rigting van Boshoffsberg in die beginjare per muilkar of te voet besoek. In 1932 het Yskor met die ontginning van ystererts by Thabazimbi begin en het ’n paar Gereformeerdes hulle op die myndorpie gevestig. Die NG gemeente Thabazimbi is in 1943 gestig en het in 2014 1 326 belydende en 383 dooplidmate gehad (einde 2016 was dit 1 182 en 321) terwyl die plaaslike gemeente van die Nederduitsch Hervormde Kerk, Vliegepoort, reeds op 27 Junie 1931 gestig is en in 2014 807 belydende en 289 dooplidmate gehad het. Twee jaar later was dit 710 en 268.

Omstreeks 1946 is dienste in die NG kerkgebou gehou en later in die myn se ontspanningsaal. In Februarie 1954 het Thabazimbi afgestig, maar eers sewe jaar later kon die gemeente oorgaan tot kerkbou, moontlik omdat hulle besluit het om eers die volle bedrag van die boukoste in te samel voor hulle sou begin bou. Johan de Ridder, lidmaat van die Gereformeerde kerk Pretoria-Sunnyside, is aangestel as argitek en die gemeente sou as eienaarbouer optree. Die dak se ontwerp, so tipies van De Ridder se planne vir kerke in die tentstyl, stel ’n groot tent voor wat van laag agter tot hoog voor styg. Oom Tjaart Coetsee was die kontrakteur wat al die bouwerk gedoen het. Sy kleinkinders en agterkleinkinders is steeds lidmate van die gemeente. Jan van Wyk, ’n lidmaat, het die toring gebou. Die gebou is op 25 Maart 1961 in gebruik geneem en ná 46 jaar, in Junie 2007, is die teëldak vervang deur een van Chromodeck.

Predikante wysig

  1. Scheepers, Gideon Petrus, 1954 – 1961 (in kombinasie met Matlabas en Drieviersboom); 1961 – 1969 (in kombinasie met Drieviersboom); 1969 – 1984 (selfstandig beroep; aanvaar sy emeritaat)
  2. Aucamp, Casperus, 1985 – 1999
  3. Kruger, Ferdinand Petrus, 2000 – 2004
  4. Van Rhyn, Hercules Philippus Malan, 2004 – 2009
  5. Boy, Neville, 2008 – hede

Bronne wysig