Gereformeerde kerk Drieviersboom

Die Gereformeerde kerk Drieviersboom was ’n gemeente van die GKSA met sy kerkgebou op Dwaalboom terwyl dienste ook gehou is op Northam, albei in Limpopo.

Die ingebruikneming van die kerkgebou op Dwaalboom op 20 Oktober 1990.
Ds. G.P. Scheepers, leraar van 1952 tot 1969 (van 1952–1954 in kombinasie met Matlabas; 1954–1961 in kombinasie met Thabazimbi en Matlabas; van 1961–1969 in kombinasie met Thabazimbi, waarna van 1969–1984 net Thabazimbi, toe hy sy emeritaat aanvaar).
Ds. L.A.S. van Wyk en familie by Drieviersboom se 50ste verjaardag in Julie 1988.
Ds. Van Wyk (sittende vierde van links) en sy kerkraad met die 50-jarige viering in Julie 1988.
Ds. Lou van Wyk, leraar (in kombinasie) van 1977 tot 1983, hier afgeneem in sy laaste jaar aan die PU vir CHO, 1960.
Ds. Pieter du Plessis, leraar van 1993 tot sy aftrede in 1998, en sy vrou, Nannie.

Die naam Drieviersboom kom van ene Bester. Toe die poskantoor op die plaas Groenboom geopen moes word, is die naam van die plaas aanbeveel, maar die Hoofposkantoor het laat weet daar was reeds ’n poskantoor met dié naam; ’n ander naam moes voorgestel word. Die naam van die betrokke plaas is amptelik Groenboom 444. Die drie viere en die laaste lettergreep van die plaasnaam is geneem en so is die naam Drieviersboom geskep. Die poskantoor is later verskuif na ’n buurplaas, Bloemendal, maar het sy unieke naam behou.

Die Gereformeerde kerk Drieviersboom is in Januarie 1938 gestig uit wyke van die Gereformeerde kerk Rustenburg, die oudste gemeente in die Kerk. ’n Deel van die bruidskat was ’n sinkgebou op Bloemendal wat ’n lidmaat, ene Naudé, geskenk het. Die grond was ’n skenking van nog ’n lidmaat, ene Bekker. Later is die gebou na Langverwacht verskuif, waar die huidige kerkgebou opgerig is. Die gemeente besluit om eers ’n nuwe sinkgebou te bou. Die bouwerk is aan F. Malan, I. Malan en H. van der Walt toevertrou.

Die Nagmaalservies van Rustenburg, wat sedert 1903 in gebruik was, is aan Drieviersboom geskenk.

Hierdie gemeente, wat in 2001 nog 102 belydende en 36 dooplidmate gehad het, het in 2008 deel geword van die Gereformeerde kerk Thabazimbi. Van toe af word eredienste nog op Dwaalboom, waar die kerkgebou op 20 Oktober 1990 in gebruik geneem is, en in die Laerskool Northam se skoolsaal gehou.

Predikante

wysig
  1. Kotzé, D.N.G., 1938 – 1951
  2. Scheepers, Gideon Petrus, 1952 – 1954 (in kombinasie met Matlabas); 1954 – 1961 (in kombinasie met Thabazimbi en Matlabas); 1961 – 1969 (in kombinasie met Thabazimbi) 1969 – 1984 (net Thabazimbi; aanvaar sy emeritaat)
  3. Prinsloo, Ben D.C., 1972 –1975
  4. Van Wyk, Lourens Andries Stephanus, 1977 – 1983 (in kombinasie met Matlabas; aanvaar sy emeritaat)
  5. Du Plessis, Pieter, 1993 – 1998 (aanvaar sy emeritaat)
  6. Boy, Neville, 1999 – 2008 (waarna sedertdien Thabazimbi, by wie Drieviersboom ingelyf is)

Bronne

wysig

Sien ook

wysig