NG gemeente Kerkenberg

'n NG gemeente in Harrismith, Vrystaat

Die NG gemeente Kerkenberg is die tweede gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die Vrystaatse dorp Harrismith. Dit is deel van die Vrystaatse Sinode se Ring van Harrismith, waarin dit die tweede jongste gemeente is.

Ds. F.J.B. Naudé, van 1942 tot 1948 Kerkenberg se eerste leraar.
Die argitekte van die NG kerk Kerkenberg was Leendert en Geurt Geers.
Ds. Petrus Arnoldus de Wet was Kerkenberg se tweede leraar.
Ds. Daniël Johannes Malan, leraar van 1954 tot 1960.

StigtingWysig

Op 21 Maart 1942 is die gemeente Kerkenberg offisieel deur die Ringskommissie afgestig van die moedergemeente Harrismith, wat in min of meer twee gelyke dele deur die afstigting verdeel is. Op dieselfde dag is 'n gemeentevergadering gehou om oor 'n gepaste naam vir die nuwe gemeente te besluit. Ná breedvoerige bespreking is besluit op die mooi historiese naam Kerkenberg, 'n plek op die Drakensberge wat in die gemeente val en waar Piet Retief in Oktober 1837 aangekom het. Hier het die Voortrekkers vertoef terwyl Retief na Dingaan is om te onderhandel oor 'n verblyfplek in Natal.

Eerste leraarWysig

Op 30 Mei 1942 is onder voorsitterskap van ds. H.J.C. Reyneke as konsulent die eerste leraar van die gemeente beroep. Die keuse het op ds. F.J.B. Naudé van Heilbron-Suid geval, wat die beroep aangeneem het, en op 12 September hier bevestig is.

KerkbouWysig

Onder die bekwame leiding van ds. Naudé is dadelik aan die werk gespring. Geld is ingesamel, 'n perseel is vir die bedrag van £5 000 aangekoop en op 'n gemeentevergadering gehou op 28 Julie 1943 is besluit om 'n kerk te bou. 'n Boukommissie is aangestel, argitekte is geraadpleeg, en op 4 September is die grondplan deur die argitekte Leendert en Geurt Geers goedgekeur. Op 4 Mei 1944 is die eerste sooi gespit, en op 11 November die hoeksteen sowel as 'n gedenksteen deur ds. Naudé en mev. Cielie Badenhorst respektiewelik gelê.

Op 23 Maart 1946 het die plegtige inwyding van die sierlike Godsgebou plaasgevind. Die boukoste het £23 000 beloop, en die kerk is sonder skuld ingewy.

Tweede leraarWysig

Op 31 Januarie 1948 het ds. Naudé 'n beroep na Boksburg aangeneem, en nadat die gemeente geruime tyd vakant was, het ds. P.A. de Wet van Queenstown 'n beroep hierheen aangeneem, en is hy op 25 Junie 1949 hier bevestig as leraar van die gemeente. Om alles af te rond moes 'n orrel nog geïnstalleer word. Ds. De Wet het hom daarvoor beywer, geld is ingesamel, en 'n elektriese driemanuaal-pyporrel is aangekoop teen 'n bedrag van £4 850. Op 2 Junie is hierdie prag-instrument ingewy, en kon leraar, kerkraad en gemeente 'n Ebenhaeser oprig en sê: “Vanaf die afstigting in 1942 tot hiertoe het die Here ons gehelp," aldus Ons gemeentelike feesalbum (1952).

Enkele leraarsWysig

  • F.J.B. Naudé, 1942–1948
  • Petrus Arnoldus de Wet, 25 Junie 1949 - ?
  • Daniël Johannes Malan, 1954 – 1960
  • Willem Brits, (vermoor in die pastorie)

BronneWysig

Eksterne skakelsWysig