Betsie van der Walt

Elizabeth van der Walt (gebore Postma, noemnaam Betsie, (12 September 190923 Junie 2000) was van 1932 tot 1953 predikantsvrou in drie gemeentes van die Gereformeerde Kerk, waarna haar man, prof. Zeller van der Walt, hoogleraar aan die Teologiese Skool Potchefstroom was. Nadat hy in 1973 geëmeriteer het, het hulle ook nog van 1976 tot 1983 in die kombinasie Hennenman/Ventersburg gearbei. Hy is oorlede op 8 Oktober 1994.

Mev. Betsie van die Walt (née Postma).
'n Bestuursvergadering van die susters van die Gereformeerde kerk Potchefstroom-Noord gehou in die nuwe pastorie begin 1953. Van links: Drienie Coetzee, eggenote van prof. A.G. Coetzee, Nettie Venter, eggenote van Nic Venter, dr. S.P. en mev. Betsie van der Walt, Marietjie de Klerk, tweede eggenote van dr. B.J. de Klerk sr. en moeder van dr. B.J. de Klerk jr. (van 1987 tot 1997 leraar van Potchefstroom-Noord), Mattie Kruger, eggenote van Willem Kruger (destyds skoolhoof van die Potchefstroom Gimnasium), en Martie Vorster, eggenote van dr. P.W. Vorster, later kanselier van die PU vir CHO.

Herkoms wysig

Betsie Postma was ’n dogter van prof. Ferdinand Postma, eerste rektor van die onafhanklike PU vir CHO en sy vrou, Margaretha Jacoba Coetsee, afkomstig van Middelburg, Kaap.

In Johannesburg wysig

Betsie van der Walt en haar man het in die moeilike depressiejare aan die Rand gekom toe ds. Van der Walt van 1931 tot 1932 as hulp van ds. W.J. de Klerk in die gemeentes Johannesburg, Johannesburg-Wes, Johannesburg-Suid opgetree het. Van 1932 af het hulle 14 jaar lank in Johannesburg-Suid gearbei, toe haar man ’n beroep aanneem na Johannesburg-Noord (Melville). Hier het hulle al die noordelike voorstede van die Goudstad bedien en mev. Van der Walt het met groot sukses die susters in hierdie dele georganiseer tot ’n hegte sustersorganisasie wat besonder ywerig gewerk het.

Op Potchefstroom wysig

In 1950 het dr. Van der Walt ’n beroep aanvaar as die eerste leraar van die gemeente Potchefstroom-Noord. In dié nuut gestigte gemeente het mev. Van der Walt tydens drie jaar van arbeid goeie organisasiewerk gedoen. Die susters is saamgesnoer in ’n flukse sustersorganisasie en aan die universiteits- en normaalstudente is besonderse aandag gegee. In 1953 het dr. Van der Walt ’n benoeming as professor aan die Teologiese Skool aanvaar, terwyl mev. Van der Walt ’n ywerige lid van die Gereformeerde Sustersorganisasie gebly het en ’n ware steun vir haar man in sy belangrike taak.

Huwelikslewe wysig

Uit die huwelik is vier kinders gebore, maar die jongste dogtertjie is vroeg oorlede. Hul seun ds. P.J. van der Walt, wat aan die einde van 1968 sy studie aan die Teologiese Skool voltooi het, sê gemeentes tot sy aftrede in 2008 was: Marble Hall 1969–1975, Durban-Wes 1975–1982 en Bethlehem 1982–2008. 'n Dogter, Magrietha, is getroud met ds. A.Z. Pelser (Bethulie 1958–1964, Phalaborwa 1964–1970, Oos-Moot 1970–1999). Dié egpaar se seun Abri het ook predikant geword.

Bronne wysig

  • (af) Die Gereformeerde Vroueblad. 1959. Die Gereformeerde vrou 1859-1959. Potchefstroom: Potchefstroom Herald.