Gereformeerde kerk Oos-Moot

Die Gereformeerde kerk Oos-Moot is ’n gemeente van die Gereformeerde Kerk (GKSA) noordoos van die Pretoriase middestad in, soos die naam aandui, die ooste van die Moot-gebied. Binne die gemeentegrense val woonbuurte soos Môregloed, Queensqwood X2, Rietfontein en Villieria. Die kerkgebou is geleë by 31ste Laan 716, Villieria, net ’n hanetree van die Gereformeerde kerk Totiusdal se kerkgebou op die hoek van Spioenkopstraat en Starkeylaan, Waverley.

Gereformeerde Kerk
Oos-Moot
Sluit in  Môregloed,
Queenswoord X2,
Rietfontein,
Villieria
Klassis  Pretoria-Moot
Huidige predikant(e)  Dr. Gerard Meijer
Belydende lidmate  410
Dooplidmate  92
Adres 31ste Laan 714, Villieria, Pretoria
Geskiedenis
Stigtingsdatum  30 Julie 1966
Afgestig van  Totiusdal,
Eloffsdal-Wonderboom-Suid
Eerste predikant  J.C. Lessing (1967–1969)
Die Gereformeerde kerk Oos-Moot.
Ds. en mev. A.Z. Pelser en hul seuntjie Albri toe hulle die pastoriegesin van die Gereformeerde kerk Bethulie was (1958–'64).

Die Gereformeerde kerk Oos-Moot het op 30 Julie 1966 afgestig uit die westelike wyke van die Gereformeerde kerk Totiusdal en die oostelike wyke van die Eloffsdal-Wonderboom-Suid. Die totale bruidskat van R3 500 en ’n skenking van nog R1 000 het dit aan die begin onmoontlik gemaak om aan kerkbou te dink. Eers sowat ’n jaar ná afstigting, in Junie 1967, het die kerkraad ná lang onderhandelinge met die stadsraad besluit om grond in Villieria te koop. Dit was groot genoeg sodat ’n kerkgebou en ’n pastorie daarop gebou kon word. Dié grond het, in die lig van die skenking, die reusebedrag van R10 800 gekos.

Die eerste stap was om ’n pastorie te bou. Einde 1970 kon die gemeente se tweede leraar, ds. A.Z. Pelser, die ruim en doeltreffende pastorie betrek waarvan ’n lidmaat, H. Audi, die plan opgestel het. Van toe af kon die kerkraadsvergaderings darem in die gemeente gehou word en wel in die pastorie se motorhuis nadat die raad vantevore in Totiusdal se konsistorie byeen moes kom.

Met kerkbou het dit minder flink gegaan. In September 1967 het die kerkraad T. den Boer gevra om die plan op te stel, maar nadat onderhandelinge met hom skipbreuk gely het, is kerkbou op die lange baan geskuif. Sowat drie jaar later het die argitek Johan de Ridder, ’n lidmaat van die Gereformeerde kerk Pretoria-Sunnyside, ’n plan vir ’n A-raam-gebou voorgestel. Dié vorm is kenmerkend van heelparty Gereformeerde kerke in Pretoria, waarvan De Ridder nagenoeg sewe ontwerp het, hoewel party ’n A-vorm het en ander variasies op die tentstyl is.

Die kerkraad het die bouplan goedgekeur en kort daarna kon die bouwerk begin. Die totale koste was R93 000. Die susters van die gemeente het deur geldinsameling vir die orrel en matte betaal en die ruim konsistorie met ’n aangrensende kombuis diens steeds as kerksaal. Eers is net drie katkisasielokale langs die kerk opgerig, maar nadat die Pres. Kruger-kinderhuis (’n instelling van die Gereformeerde Kerk) na ’n stuk grond reg langs die kerk verskuif is, is nog vier van dié lokale aangebou.

Ds. A.Z. Pelser het ’n gedenkplaat in die voorportaal van die kerk op 16 Oktober 1971 onthul en op 27 Mei 1972 het De Ridder ’n spesiale sleutel, wat vandag nog in die konsistorie, aan die bouer, broer H.A.G. Kapp, oorhandig, tydens die ingebruikneming van die kerk.

Oos-Moot het einde 2014 361 belydende en 94 dooplidmate gehad, vergeleke met onderskeidelik 349 en 113 einde 1997, ’n opmerklike uitsondering op die reël van Gereformeerde gemeentes wat algaande kleiner word, veral in gevestigde buurte. Teen 2023 het die belydende lidmate 410 getel en die dooplidmate 92, 'n sieletal van 502, die tweede meeste in die klassis naas Totiusdal se 510.

Die kerkgebou is in dieselfde staat as die President Kruger-kinderhuis geleë. Hul inwoners skakel by Oos-Moot in.

Predikante wysig

  1. Lessing, Johannes Christiaan, 1967 – 1969
  2. Pelser, Abraham Zacharias, 1970 – 1999 (aanvaar sy emeritaat)
  3. Smit, Stephanus Johannes Marthinus Swanepoel, 1999 – 2007
  4. Meijer, dr. Gerard Johannes, 2008 – hede

Bronne wysig

  • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • (af) Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • (af) Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1957. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1958. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • (af) Vogel, Willem (red.). 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Eksterne skakels wysig