Gereformeerde kerk Bethlehem

Die Gereformeerde kerk Bethlehem is ’n gemeente van die GKSA op die Vrystaatse dorp Bethlehem, maar dit sluit ook die dorpe Clarens, Kestell en Paul Roux asook Golden Gate in. Die gemeente was einde 2001 die grootste in die Klassis Ladybrand toe dit 304 belydende en 114 dooplidmate gehad het. Einde 2014, nadat die klassis se naam verander is na Oos-Vrystaat, het Bethlehem 253 belydende en 48 dooplidmate gehad, die tweede grootste gemeente in die klassis naas Frankfort.

Gereformeerde kerk Bethlehem
Sluit in  Bethlehem
Clarens
Golden Gate
Paul Roux
Denominasie  Gereformeerd
Klassis  Oos-Vrystaat
Huidige predikant(e)  A.L. (Abri) Pelser
Belydende lidmate  249
Dooplidmate  48
Adres H.v. Cambridge- en
Wesselstraat
Bethlehem
Geskiedenis
Stigtingsdatum  24 April 1920
Afgestig van  Lindley
Eerste predikant  A.L. Aucamp (1937–'42)
Die Gereformeerde kerk Bethlehem.
Ds. J.L. de Bruin lê die hoeksteen van die kerkgebou op 4 Mei 1946.

Stigting

wysig

Op 9 Maart 1911 het die Gereformeerde Kerk by die munisipaliteit van Bethlehem aansoek gedoen om ’n erf sodat ’n kerkgebou opgerig kon word. Op daardie tydstip kon die munisipaliteit nie aan die versoek voldoen nie en is die Gereformeerde Kerk aangeraai om later weer aansoek te doen. Vanaf Augustus 1912 is een van die vertrekke in die stadsaal Sondagoggende vir ’n Gereformeerde diens afgestaan.

Voor 1920 het die Gereformeerdes wat in Bethlehem en omstreke gewoon het, onder Ladybrand as ’n wyk geressorteer en is hulle ook deur ds. H. Ph. J. Pasch vanaf Ladybrand bedien. Op 29 Augustus 1917 reeds het ds. Pasch die hoeksteen van die eerste kerkie gelê. Dit was ’n rooibaksteengebou op dieselfde plek waar die huidige kerk staan. Dié kerkie het £1 700 gekos en is kontant gebou, hoewel die lidmatetal toe maar 23 was.

Die Gereformeerde kerk Bethlehem het op 24 April 1920 van die Gereformeerde kerk Lindley (gestig in 1913) afgestig en dadelik in kombinasie met dié gemeente getree sodat die predikante van Lindley ook die Bethlehemse gemeente kon bedien. So het di. D.G. Venter, W.J. Snyman en Pasch agtereenvolgens ook op Bethlehem eredienste waargeneem.

By afstigting het Bethlehem uit 92 belydende lidmate bestaan, maar verbasend vinnig geroei, want tot ds. A.L. Aucamp van die Gereformeerde kerk Eldoret, Kenia, die beroep in 1937 as die gemeente se eerste vaste predikant aanneem, was hier reeds 342 belydende en 322 dooplidmate. Destyds het Bethlehem ook Reitz (afgestig in 1941) en Harrismith (afgestig in 1938) ingesluit.

Ná hom het ds. J.L. de Bruin (1943-1949) die gemeente bedien. ’n Nuwe kerkgebou en ’n nuwe pastorie is onder sy leiding opgerig. Van 1951 tot 1954 het ds. H.J. Kruger hom opgevolg. Tydens die bediening van. ds. Jan Visser is die kerkgebou vergroot en ook ’n toring aangebou. Ds. W. de Vos is in Januarie 1960 bevestig. Toe was die sieletal van die gemeente is tans 413, van wie 235 belydende en 178 dooplidmate was.

Kerkbou

wysig

Bethlehem se kerkgebou is in 1947 opgerig. Ds. J.L. de Bruin het die hoeksteen op 4 Mei 1946 gelê. Die bouaannemer was Japie Maree en Seun, maar die argitek word nie op die steen vermeld nie. Die kerkgebou is in 1958 vergroot (die gemeente het weens die twee afstigtings toe net 190 belydende en 142 dooplidmate gehad), en die kerksaal is agt jaar later langs die kerk opgerig. Ds. Jan Visser het 'n nuwe gedenksteen op 18 Oktober 1958 onthul. Die bouaannemer van die vergroting was Martin Harris en Seuns.

Predikante

wysig
  1. Aucamp, Abraham Liebrecht, 1937 – 1942
  2. De Bruin, Johannes Lodewicus, 1943 – 1949
  3. Krüger, Hendrik Jacobus, 1951 – 1954
  4. Visser, dr. Jan, 1956 – 1959
  5. De Vos, Wouter, 1960 – 1965
  6. Postma, Dirk, 1966 – 1972
  7. Laubscher, Nicolaas Gerhardus, 1973 – 1977
  8. Schalekamp, dr. McDonald Etienne, 1978 – 1981
  9. Van der Walt, Pieter Johannes, 1982 – 2008 (aanvaar sy emeritaat).
  10. Pelser, Abraham Liebrecht, 2009 – hede

Galery

wysig

Bronne

wysig

Sien ook

wysig

Eksterne skakels

wysig