Gereformeerde kerk Lindley

Die Gereformeerde kerk Lindley is die derde oudste gemeente in die GKSA se Klassis Oos-Vrystaat en met 37 belydende en 11 dooplidmate einde 2014, ook die kleinste. Benewens die hoofdorp Lindley, sluit die gemeente ook Arlington en Petrus Steyn in.

Gereformeerde Kerk
Lindley
Sluit in  Arlington
Lindley
Petrus Steyn
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Klassis Oos-Vrystaat
Huidige predikant(e)  Marco le Roux
In kombinasie met  Reitz
Belydende lidmate  34
Dooplidmate  6
Adres H.v. Jooste- en Cilliersstraat
Lindley
Geskiedenis
Stigtingsdatum  25 Maart 1911
6 Januarie 1913
Eerste predikant  J.H. Boneschans (1917–'19)
Die Gereformeerde kerk Lindley. Ds. H.P.J. Pasch het die hoeksteen op 13 Mei 1913 gelê.
Ds. Douw Venter, leraar in kombinasie van 1920 tot 1924.
Ds. (later prof.) W.J. Snyman, leraar van 1925 tot 1927, sy eerste gemeente.
Ds. H.P.J. Pasch en sy gesin. Agter: Anna. Voor: Lena, Gerrit, Johanna, Babie en Schutte. Hy was Lindley se leraar van 1927 tot hy in 1936 hier in die amp oorlede is.
Dr. en mev. Johannes Postma en hul gesin. Lindley was van 1945 tot 1946 hul eerste gemeente.
Ds. Jan Hendrik Boneschans, die leraar van 1948 tot 1953.
Ds. Dirk Wijnbeek, leraar van 1971 tot 1975, sy eerste gemeente.

Lindley is een van die agt sogenaamde Gereformeerde Kerke onder die Kruis wat ontevrede lidmate van die Nederduitse Gereformeerde Kerk tussen 1897 en 1911 gestig het. Van dié agt kerke, bestaan nog net Lindley, Frankfort, Carolina en Clanwilliam. Op 3 Januarie 1911 is 'n voorlopige byeenkoms gehou van die beswaarde lidmate van die NG gemeente Lindley en 'n kommissie benoem om die name van diegene wat wou uittree uit die NG Kerk, op te neem. Toe daar op 18 Januarie 1911 weer 'n vergadering gehou is ten huise van P.C. Oosthuizen, het dit geblyk dat daar sowat 100 persone was wat bereid was om hul lidmaatskap van die NG Kerk te beëindig weens talle besware teen dié kerkverband.

Op ’n gemeentevergadering op 25 Maart 1911 op die plaas Klipdrift en in samewerking met Steynsrus (waar die NG gemeente Steynsrus die jaar vantevore gestig is) is toe ’n gemeente gestig wat sou bekendstaan as die Gereformeerde Kerk onder die Kruis. Op 6 Januarie 1913 het hulle op aanbeveling van ds. S.J. du Toit, vader van Totius, by die Gereformeerde Kerk aangesluit.

Reeds in Oktober 1912 het die lidmate op ’n gemeentevergadering besluit om ’n kerkgebou op Lindley op te rig. Twee erwe is gekoop en 32 banke is van die Gereformeerde kerk Ventersburg aangekoop. Ds. H.P.J. Pasch het die kerk se hoeksteen op 13 Mei 1913 gelê. Die teks op die steen is Ps. 74:19. Binne-in die hoeksteen is ’n holte gemaak waarin ’n vrugtefles verseël is. Daarin is al die besware van die gemeente en hul beginsels op skrif gestel sodat die nageslag kan sien waarom hulle hier ’n Kruiskerk gestig het.

Later is ’n konsistorie agter die kerk aangebou en ook die vooraansig verander om die deur onder dak te kry.

Predikante wysig

 1. Venter, Douw Gerbrand, 1920 – 1924 (in kombinasie)
 2. Snyman, dr. Willem Jacobus, 1925 – 1927
 3. Pasch, Hendricus Philippus Josef, 1927 – 15 September 1936 (oorlede in die amp)
 4. Postma, dr. Johannes, 1945 – 1946
 5. Boneschans, Jan Hendrik, 1948 – 1953
 6. De Wet, dr. Johannes Marthinus, 1957 – 1960
 7. Van der Walt, Hendrik Jacob, 1962 – 1966
 8. Kruger, dr. Markus Petrus, 1966 – 1968
 9. Wijnbeek, Dirk Hendrik Petrus, 1971 – 1975
 10. Van Jaarsveld, Andries Sarel Marthinus, 1975 – 1978
 11. Vorster, Roelof Louis, 1979 – 1981
 12. Boshoff, Marthinus Christoffel, 1982 – 1983; 1983 – 1985 (in kombinasie met Steynsrus)
 13. Malan, Daniël Jacobus, 1986 – 2001 (in kombinasie met Steynsrus; aanvaar sy emeritaat om mediese redes)
 14. Janse van Rensburg, Reghard, 2016 – hede

Bronne wysig

Sien ook wysig