Naas van der Walt

Prof. Dr. Ignatius Johannes van der Walt (distrik Philipstown, Kaapland, 27 Mei 192628 Junie 1997) was tussen 1951 en 1967 predikant in twee Transvaalse gemeentes van die GKSA, daarna tot 1977 sendeling in in diens van die Gereformeerde gemeente op Potchefstroom en eindelik tot 1986 professor aan die Teologiese Skool Potchefstroom.

Prof. Naas van der Walt
Prof. I.J. van der Walt
Prof. Naas van der Walt

Naam Hendrik Lourens Marthinus du Plessis
Geboorte 27 Mei 1926
Distrik Philipstown
Sterfte 28 Junie 1997 (op 71)
Kerkverband Gereformeerd
Gemeente(s) Johannesburg-Suid 1951–'58
Vanderbijlpark 1958–'67
Jare aktief 1951–67 (predikant);
1967–'77 (sendeling)
1978–'86 (professor)
Kweekskool Potchefstroom
Sendingwerk Potchefstroom 1967–'77

Herkoms en opleiding wysig

 
Vierdejaars aan die Teologiese Skool Potchefstroom, 1950. Eerste ry: D.J. van der Walt, E.J.G. Norval, G.L. van der Walt, I.J. van der Walt, J.M. Opperman. Tweede ry: J.C. Lessing, P.J. Opperman, L.S. Kruger, C.H. Smit, H.J. Kruger.
 
Studente, dosente en besoekende predikante neem in April 1949 tydens die Sinode van die GKSA afskeid van Totius by die Teologiese Skool Potchefstroom. Eerste ry: D.F. Malan, G.P. Scheepers, C. Hattingh, L.J Botha, P.W. Buys, S.C.W. Duvenage, P.W. van der Walt, W.J. Postma, G.P.L. van der Linde, J.J.S. Venter, G.C.P. van der Vyver, M.J. Booyens, S.J. du Plessis, K.S. van Wyk de Vries. Tweede ry: J.V. Coetzee, P.J. Venter, P.J. Coetzee, J.W.J. van Ryssen, D.J. van der Walt, H.G. Stoker, J.C. van der Walt, J.H. Boneschans, prof. J.D. du Toit, B.J. de Klerk, D.G Venter, A.S.E. Yssel, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, D.N. Kotzé, N.T. Snyman. Derde ry: D.C.S. van der Merwe, B.R. Krüger, J. Postma, R.S.J. van Wyk, M. Postma, J.L de Bruin, C.E.G. Malan, J.J.H. Booysen, B.J. de Klerk, A.L. Aucamp, J.A. Schutte, I.J. van der Walt, L.S. Van der Walt, S. du Toit, A. Duvenage, W.J. Snyman, P.J.S. de Klerk, T.T. Spoelstra.Vierde ry: D.J. Delport, J.L. Vorster, J.P. Jooste, A.A. Venter, J.F. du Plooy, H.F.V. Kruger, Jacs van Rooy, I.J. Lessing, J.M. de Wet, S.P. van der Walt, P.J. de Klerk.

Naas van der Walt is op ’n plaas in die distrik Philipstown in die Bo-Karoo gebore. Dr. C.F.C. Coetzee skryf in dr. Van der Walt se lewensberig in die Almank vir die jaar 1999: "Hy het opgegroei as eenvoudige, ongekunstelde boerseun in die waarheid en rykdom van God se genadeverbond, gevorm vir sy latere roeping en dienswerk. So taai soos die wêreld waar hy grootgeword het, was sy gees, so wyd soos die horison sy visie, so groots en helder soos 'n Karoosterrenag die Here se genade in sy lewe."

Ná sy skoolopleiding het hy na Potchefstroom gegaan om vir predikant te leer. Daar het hy sy aanstaande, Cecilia, ontmoet wat, volgens dr. Coetzee, "as die hulp wat so wonderlik by hom gepas het, hom besiel en ondersteun en gedra het". Uit hul huwelik is die kinders Corrie, Hugo, Rina en Cecilia gebore.

Loopbaan wysig

Hy is in 1951 as die derde predikant sedert die stigting van die gemeente Johannesburg-Suid bevestig in ’n tyd toe dié gemeente die hele suide van Johannesburg beslaan en 633 belydende en 469 dooplidmate gehad het. Die eerste predikant van Johannesburg-Suid was dr. S.P. van der Walt, wat opgevolg is deur ds. S.C.W. Duvenage, dr. Van der Walt se voorganger. Sy kollegas in die Klassis Johannesburg was ds. A.A. Venter in Johannesburg/Johannesburg-Wes, ds. D.G. Venter in Krugersdorp, ds. A.S.E. Yssel in Johannesburg-Oos, dr. S.P. van der Walt en ds. F.W. Buytendach in Johannesburg-Noord, ds. W.J. van der Merwe in Vereeniging en ds. J.F. du Plooy in Florida.

In 1958 het hy die beroep na Vanderbijlpark aangeneem as opvolger van dr. S.J. du Plessis, wat sedert 1953 die gemeente se eerste predikant was. Van 1967 tot 1977 het hy 'n kombinasie van die Potchefstroomse gemeentes met sendingopdrag bedien.

 
Prof. Hugo en mev. Maria du Plessis en hul gesin. Voor: C.M. (Cecilia) van der Walt (oorlede 9 September 2001) met haar oudste dogter, Maria Cornelia (getroude van Van Rooy; noemnaam Corrie), prof. Du Plessis, mev. Du Plessis, Laurika Coetzee en Monica du Plessis. Agter: Barend Jacobus (Bennie) du Plessis, prof. I.J. van der Walt, Maria Cornelia van Rooyen (oorlede 24 Februarie 2001), Jacobus Albertus du Plessis en G.H.J. Coetzee.

In 1978 is hy beroep as professor aan die Teologiese Skool Potchefstroom en het hy die leerstoel sendingwetenskap en evangelistiek beklee, dieselfde leerstoel as sy skoonvader, prof. Hugo du Plessis, vroeër beklee het. In 1987 het 'n ernstige terugslag hom getref en is hy verplig om vroeg te emeriteer. Hy het egter wonderlik van sy siekte herstel en nog 10 jaar genadetyd ontvang waarin hy steeds sy roeping kon vervul en diensbaar kon wees. Tot aan die einde het hy boerseun gebly en was dit een van sy grootste vreugdes om op sy plasie buite Potchefstroom te werskaf.

Skrywer wysig

Uit sy pen het meer as 150 artikels en verskeie boeke verskyn. Die evangelie aan Afgedwaalde is, volgens dr. Coetzee, "’n kostelike standaardwerk vir Gereformeerde evangelisasie as nalatenskap van Skriftuurlike denke teenoor die talle 'kursusse' wat nie die toets kan deurstaan nie".

Waardering wysig

Volgens dr. Coetzee was prof. Van der Walt "'n onkreukbare Afrikaner en het nie geskroom om sy liefde vir sy volk, kultuur en land uit te leef nie". Gedurende sy bedieningstyd op Vanderbijlpark het hy hom beywer vir die oprigting van 'n Afrikaanse koerant, wat nou nog as Vaal Weekblad verskyn. Hy was ook voorsitter van die hoofbestuur van die Rapportryerskorpse in Suid-Afrika. In sy publikasie wat in 1991 verskyn het met die titel Partisie . . . enigste uitweg vir Suid-Afrika stippel hy sy politieke visie uit, gebou op onwankelbare beginsels.

Dr. Coetzee skryf: "Hy was nie 'n rassis nie. Daarvan getuig sy jare lange dienswerk om die evangelie van Jesus Christus te bring aan die ander volke van ons land. Maar dit wat hy aan hulle gegun het, het hy ook vir sy eie volk geëis en hom onvermoeid beywer vir die politieke vryheid, taal en kultuur van die Afrikaner. Hy het dit gedoen sonder om blind te wees vir die sondes van sy volk. Dit het vir hom gegaan om die Protestant-Christen-Afrikaner. Die afvalligheid en liberalisme en dwaling onder ons volk het hom in die hart gegryp. Daarom het hy enkele jare gelede die inisiatief geneem en op Potchefstroom 'n gespreksgroep begin wat hulleself die Forum vir Gereformeerde Afrikaners noem. Gedurende Maart 1997 is 'n landswye simposium gehou oor die tema 'Die toekoms van die Afrikaner in die lig van sy Calvinistiese erfenis'. Hierdie simposium was alleen moontlik deur die visie en inisiatief van Naas van der Walt."

Bronne wysig

  • (af) Coetzee, dr. C.F.C. in Van der Walt, dr. S.J. et al. 1998. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1999. Potchefstroom: Administratiewe Buro.