George Frederick Charles Faustmann

Ds. George Frederick Charles Faustmann (1865 - 1948) was predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, van 1891 tot 1915 op Schweizer-Reneke en van 1915 tot 1931 in Wynberg, waar hy laasgenoemde se honderdjarige bestaansviering in 1929 meegemaak het voor hy in 1931 geëmeriteer het.

George Faustmann
Dominee George Faustmann
George Faustmann

Naam George Frederick Charles Faustmann
Geboorte 1865
Port Beaufort
Sterfte 1948
Kaapstad
Kerkverband Nederduitse Gereformeerde Kerk
Gemeente(s) Schweizer-Reneke
Wynberg
Jare aktief 1891-1931
Kweekskool Kweekskool, Stellenbosch

Opleiding

wysig

Hy is op Port Beaufort in die Swellendamse distrik gebore, en het sy voorbereidende opleiding ontvang eers aan die Grey-kollege, Bloemfontein, waar hy in 1882 gematrikuleer het, en daarna aan die Victoria-Kollege, Stellenbosch, waar hy in Junie 1885 die B.A.-graad verwerf het. Nadat hy die volle teologiese kursus aan die Kweekskool op Stellenbosch deurloop het (1885-1889), het hy na legitimasie in November 1889 na Skotland vertrek, waar by in Edinburgh op die Universiteit van die Gevestigde Kerk gehospiteer het by die lesse van sulke beroemde godgeleerdes soos die professore Flint, Dods, Davidson, Drummond, terwyl by die voorreg gehad het om die dienste van Dr. Whyte in Free St. George's by te woon. In dieselfde tyd het hy behalwe in Engeland en Skotland, in verskillende lande van Europa rondgereis.

Eerste gemeente

wysig

Terug in Suid-Afrika, is hy as die eerste vaste leraar na die NG gemeente Schweizer-Reneke beroep en daar in Januarie 1891 bevestig. Gedurende sy byna 25-jarige dienstyd aldaar het die Anglo-Boereoorlog gewoed. Sy pastorie met 'n kosbare biblioteek is afgebrand en geruime tyd het hy as veldprediker van die kommando's onder generaals De la Rey en Cronje gedien.

'n Paar maande na sy aankoms op Schweizer-Reneke het hy in die huwelik getree met Amalia Elizabeth Wilhelmina Mostert van Stellenbosch, wat vir hom 'n troue hulp was en na wie die NG gemeente Amalia in die Sinonde van Wes-Transvaal, wat van Schweizer-Reneke in 1927 afgestig is, genoem is.

Wynberg

wysig

Die bevestiging van ds. Faustmann op Wynberg het plaasgevind op 5 Maart 1915. Twee dae tevore is hy op Claremont-stasie afgehaal en gebring na die pastorie, waar aan hom en sy familie 'n hartlike ontvangs gegee is. By die bevestiging was prof. Marais die redenaar. Na aanleiding van Hand. 26:15, is veral nadruk gelê op die woord "dienaar", wat volgens die drievoudige betekenis van die woord in die Grieks beteken (1) 'n man wat met die spaan roei, (2) 'n man wat hard vir andere werk en (3) 'n man wat as getuie sy boodskap getrou aflê. Die bevestigingsplegtigheid is deur die konsulent, ds. J.P. van Heerden, verrig, en onder die aanwesige leraars was ds. Gustav Radloff, vroeër van Bloemfontein, van wie die bevestigde in sy jongelingsjare in die Vrystaatse hoofstad so groot hulp ontvang het.

Die daaropvolgende Sondag, 5 Maart, het ds. Faustmann sy intreerede gehou oor 1 Korintiërs 2:2: "Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus en dien gekruisigd." Getrou bygestaan deur sy eggenote, vir sover as haar liggaamskragte dit toegelaat het, het hy sy werksaamhede aangevang en voortgesit onder blyke van seën totdat sy hom op 26 November 1925 ontval is. Van haar is gesê sy was 'n waardige predikantsvrou en tere moeder van haar kinders. In haar plek het 'n paar jaar later op 26 Maart 1928 gekom Elizabeth Howlett van Peterborough, Engeland, wat hoewel sy in Engeland gebore, grootgeword en opgevoed is, Suid-Afrika as haar tweede vaderland aangeneem het, en deur haar minsame en simpatieke omgang en vereenselwiging met die Afrikanervolk deur aanleer van die Afrikaanse taal, toegang verkry het na die huis en hart van die gemeentelede.

Buitelandse reise

wysig

Behalwe sy eerste reis in Europa gedurende sy studentejare, het ds. Faustmann nog twee maal in die buiteland gereis. In 1914, toe hy nog in Transvaal was, het hy via die Ooskusroete Egipte en Palestina besoek, benewens Italië, Switserland, Frankryk, Engeland en Skotland. In die tyd het die Eerste Wêreldoorlog in Europa uitgebreek en hy was die gedenkwaardige dag in Augustus 1914 teenwoordig op Trafalgarplein, Londen, toe die aankondiging gedoen is dat die oorlog tussen Engeland en Duitsland verklaar is.

In 1927 het hy andermaal in Europa gereis en toe ook Oostenryk en Skandinawië besoek, asmede die Verenigde State en Kanada besoek. Deur al die uitvoerige rondreise het hy nie alleen baie gesien nie, maar ook baie ondervinding en mensekennis opgedoen, wat uiters handig te pas gekom het by sy werk as 'n ernstige prediker en troue sielversorger.

Ds. Faustmann aanvaar sy emeritaat in 1931 en word ná sy dood in 1948 in die kerkhof van die NG gemeente Wynberg begrawe, waar meer as 600 bekende, gesiene en invloedryke mense begrawe is, onder meer die eerste leraar van die gemeente, dr. Philip Eduard Faure.

Bronne

wysig