Barkly (kiesafdeling)

Barkly was 'n kiesafdeling van die Suid-Afrikaanse Volksraad vanaf die eerste algemene verkiesing op 15 September 1910Uniewording op 31 Mei daardie jaar tot voor die verkiesing van 1929.

Bruckner de Villiers, L.V. vir Barkly van 13 Maart 1920 tot 31 Desember 1920 en weer van 18 Junie 1924 tot 30 April 1929.

In die eerste verkiesing in dié kiesafdeling wat waarskynlik verwys na Barkly-Wes naby Kimberley, word die Unionisteparty se dr. Arnold Hirst Watkins onbestrede verkies, maar in 1915 kom hy te staan teen J.C. Scholtz van die Nasionale Party en die onafhanklike H.D. Roux en wen met 818 stemme meer as Scholtz. Watkins byt egter in 1920 die onderspit af teen die N.P. se Wilhelm Bruckner de Villiers met 396 stemme terwyl die Suid-Afrikaanse Party se J.S. Kruger derde kom. Nadat die S.A.P. en die Unionisteparty saamsmelt verloor De Villiers in 1921 teen die S.A.P.-kandidaat Pieter Ernst Scholtz met 'n skamele 57 stemme. In 1924 is dit eweneens 'n gelykop stryd en dié keer wen De Villiers met 63 stemme om Scholtz te ontsetel.

Barkly word afgeskaf voor die verkiesing van 1929. In daardie jaar se algemene verkiesing wen De Villiers in sowel Kuruman as Stellenbosch, maar verkies om laasgenoemde te verteenwoordig. Scholtz het nie weer die Volksraad gehaal nie.

Bronne wysig

  • Schoeman, B.M. 1977. Parlementêre verkiesings in Suid-Afrika 1910-1976. Pretoria: Aktuele Publikasies.