NG gemeente Postmasburg

.

Die NG kerk Postmasburg is herbou nadat 'n brand die hele gebou, behalwe die toring, in puin gelê het.
Ds. De Wet Lategan, Postmasburg se leraar van November 1946 tot 1962.
Die NG kerk op Postmasburg in sy oorspronklike vorm.
Ds. Stephanus Jacobus Botha, leraar van 1935 tot 1943.
Ds. Marthinus Cornelis Hattingh, leraar van 1943 tot 1946.

Die NG gemeente Postmasburg is die enigste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die Noord-Kaapse dorp Postmasburg, wat in 1884 deur lidmate van die Gereformeerde Kerk aangelê en na die kerkverband se stigter, ds. Dirk Postma genoem is, en waar hul gemeente 46 jaar ouer as die NG gemeente is.

In 1880 het die oudste nog lewende Voortrekker, Michiel Bredenkamp, op Jacobsfontein kom woon en in 1884 na Wolhaarkop verhuis. Voor die tyd het die families Gous en De Klerk hulle reeds in die omgewing gevestig. In 1884 het Blinkklip 'n sentrum van die Gereformeerde Kerk geword. Later word die naam Postmasburg ter gedagtenis van ds. D. Postma. Eers het die plaaslike NG lidmate vir dienste die gebou van die Gereformeerde Kerk gebruik. Die gemeentelede van die NG Kerk is eers deur ds. J.J. Ackerman van Boetsap (later Delportshoop genoem) besoek en later deur Griekwastad bearbei. Die eerste kerkgeboutjie is in 1906 opgerig en later in 1915 herbou en verbeter. Mnr. N.J. van Druten, sy gade, Jan Aucamp en oom Michiel Bredenkamp het hulle hiervoor beywer. Die gebou het as kerk gedien tot die nuwe in die vyftigerjare ingewy is. Dit duur tot 1927 voordat waarborglyste gesirkuleer word.

Intussen is die sendinggemeente Griekwastad-Postmasburg gestig en eerw. A. van der Merwe doen vir die wyk Postmasburg baie onder toesig van die konsulent. Wyk Postmasburg was verantwoordelik vir 'n deel van sy salaris. Die wyk rig 'n sendingkerkie in die swart woonbuurt op.

Op 17 November 1929 is die gemeente gestig. Ds. C.J. Grobler, wat konsulent in die tyd is, het besonder veel vir die gemeente gedoen. Die eerste leraar, ds. J.S.B. Marais, is op 5 April 1930 verwelkom. Dit was sy eerste en enigste gemeente, waarna hy in 1934 sy emeritaat aanvaar. In dié tyd is erwe deur mnr. N.J. van Druten, I.S. Gous en mej. C.E. Gous geskenk. Die pastorie is op 9 Augustus 1930 voltooi. Baie moeilike tydelike omstandighede genoodsaak die kerkraad om hulp te vra van die Algemene Armesorgkommissie. Op 21 Januarie 1933 is die salaris van die sendeling gestaak. Vroeg in 1933 is die gemeente weer vakant. Eers op 15 November 1934 is besluit om prop. S.J. Botha tydelik vir ses maande te vra. Op 4 Mei 1935 is prop. Botha beroep teen 'n salaris van £250 en £2 reiskoste. Dit was 'n moeilike taak, dog met seën het die jong dienskneg van die Here daarin geslaag om die gemeente weer op te bou. Skuld is afbetaal en ontsaglike vooruitgang is gemaak.

Van 4 Desember 1943 tot 23 Februarie 1946 was ds. M.C. Hattingh leraar van die gemeente. 'n Boufonds is gestig en £2 000 ingesamel. Die gemeente beleef vooruitgang. Op 16 November 1946 is ds. De W.B. Lategan bevestig. Die pastorie word vergroot, 'n boorgat en watervoorsiening aangebring. Op 22 Februarie 1950 is die nuwe koshuis teen 'n totale koste van £31 273 19s. 3d. deur Sy Edele J.G. Carinus, Administrateur, amptelik geopen. 'n Aantal erwe is gekoop vir die bou van 'n nuwe kerk. Op 16 November 1950 is die 21-jarige bestaan gevier en het die boufonds die £6 000-kerf bereik.

Die gemeente het in 1959 730 belydende en 526 dooplidmate gehad, vergeleke met onderskeidelik 1 308 en 488 in 2014 en 1 311 en 478 in 2015. Die plaaslike Gereformeerde kerk het egter nie daarin geslaag om sy getalle te handhaaf nie. In 1959 was hier 222 belydende lidmate en 123 dooplidmate, vergeleke met 143 en 28 in 2014 en 115 en 29 in 2015, maar in die vyfhoek wat gevorm word deur Postmasburg (1883), Olifantshoek (1921), Kathu (1968), Daniëlskuil (1949)en Kuruman (1919) was die totale getal Gereformeerdes meer bestendig: 850 in 1959 en 771 in 2015. Die Hervormde gemeente Postmasburg, gestig op 17 Julie 1976 het in 2014 23 doop- en 87 belydende lidmate gehad, vergeleke met onderskeidelik 41 en 83 'n dekade vantevore.

Enkele leraars wysig

  • Stephanus Jacobus Botha, 1935–1943

Bronne wysig

  • Olivier, ds. P.L. (samesteller). 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-Uitgewers.
  • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.). 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook wysig