Generaal Jacob Glen Cuyler (Albany, New York, 20 Augustus 1775Uitenhage, 14 April 1859) was soldaat en vroeë Britse staatsamptenaar aan die Kaap.

Sy vader was burgemeester van sy geboortestad. Tydens die Amerikaanse Vryheidsoorlog het sy familie hulle aan die Britse kant geskaar. Hy verlaat die VSA en sluit hom aan by die Britse leër. In 1806, tydens die tyd van die tweede Britse besetting kom hy na die Kaap en vervang vir kapt. Ludwig Alberti as kommandant en landdros van Uitenhage, wat toe pas as landdrosdistrik gestig is. In 1807 kom hy in ernstige botsing met die sendeling dr. Johannes van der Kemp van Bethelsdorp oor Khoi-arbeiders. In 1810 ondersoek hy die sendeling James Read se aantygings van wrede behandeling van die Khoi deur die Boere. Die volgende jaar neem hy saam met 'n burgerkommando deel aan die Tweede Grensoorlog. In 1815 weier hy om as openbare aanklaer op te tree in die rondgaande hof wat as die Swart Omgang bekend gestaan het. Op 9 Maart 1816 is hy verantwoordelik vir die teregstelling van die opstandelinge van die Slagtersnek-rebellie.

Hy hou toesig oor die aankoms in die Oos-Kaap van die 1820-setlaars en hulle kolonisering van die grensstreek. Hy vernoem die voormalige Zuurveld ter ere van sy vader Albany, wat later ook verafrikaans is tot "Albanie" en byvoorbeeld die naam word van die kiesafdeling in die Volksraad en van die NG gemeente Albanie, met sy middelpunt op Riebeek-Oos.

Cuyler is later tot generaal bevorder. Hy gaan woon in Cuyler Manor [en] naby Uitenhage. In 1828 tree hy uit die staatsdiens en sterf in 1854.

Bronne

wysig
  • Albertyn, C.F. dr. (hoofred.), 1972. Die Afrikaanse Kinderensiklopedie. Kaapstad: Nasou.
  • Rosenthal, Eric, 1978. Encyclopaedia of Southern Africa. Cape Town and Johannesburg: Juta and Company Limited.