Zuurveld

was die ou, Hollandse benaming van die hedendaagse distrik Albanie in die Oos-Kaap

Zuurveld was die ou, Hollandse benaming van die hedendaagse distrik Albanie in die Oos-Kaap.

Ludwig Alberti, landdros van Uitenhage, het hierdie skildery gemaak van die verdrywing van sowat 20 000 Xhosas uit die Zuurveld en terug oor die Groot-Visrivier tydens die Vierde Grensoorlog.

Daar is verskeie verklarings vir die naam "Albany", maar die mees waarskynlike is dat genl. Jacob Cuyler, landdros van Uitenhage, dit in 1814 vernoem het na sy geboortestad in die Amerikaanse deelstaat New York, Albany, waar sy vader burgemeester was. Die nuwe naam is in 'n regeringsadvertensie van 7 Januarie 1814 afgekondig, waarin gestaan het: "Notice is hereby given that His Excellency the Governor and Commander-in-Chief has been pleased to direct that that part of the district of Uitenhage formerly called Zuurveld shall in future be known and called by the name Albany. Castle of Good Hope, January 7th, 1814, by Command of His Excellency the Governor. H. Alexander, Secretary."

Sien ook wysig

Bronne wysig

  • Nienaber, P.J. 1963. Suid-Afrikaanse pleknaamwoordeboek, deel 1. Kaapstad, Johannesburg: Suid-Afrikaanse Boeksentrum.
  • Raper, P.E. 1987. A Dictionary of South African Place Names. Johannesburg: Lowry Publishers.
  • Rosenthal, Eric. 1978. Encyclopaedia of Southern Africa. Kaapstad en Johannesburg: Juta and Company Limited.