NG gemeente Daniëlskuil

Die NG gemeente Daniëlskuil is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die ring van Griekwastad en Sinode van Noord-Kaapland met sy setel op die gelyknamige dorp.

Daniëlskuil se eerste NG kerkgebou, waarskynlik afgeneem met of kort ná sy inwyding omstreeks 1895. Die huidige kerkgebou is omstreeks 1963 ontwerp deur Hendrik Vermooten.
Ds. M.B. Brink, van 1915 tot 1925 Daniëlskuil se eerste NG leraar.
Dieselfde kerkie as bo, soos dit vandag lyk.
Ds. Albert Jacobus Stals was van 1925 tot 1929 die tweede leraar toe hy na die NG gemeente Warmbad in Suidwes-Afrika vertrek.
Ds. Nicolaas Everhardus Nel was van 1931 tot 1936 Daniëlskuil se derde leraar. Dit was die eerste van sy ses gemeentes tot hy op 11 Junie 1972 op De Hoop geëmeriteer het.
Ds. David Stephanus Lubbe, van 1937 tot 1944 die vierde leraar.
Ds. Daniël Theron, leraar van 1944 tot 1946, en sy gesin.
Ds. Daniël Theron, leraar van 1944 tot 1946.
Ds. J.A. Hough, die sewende leraar van 1950 tot 1958, toe hy na die NG gemeente Randburg, toe nog Ferndale genoem, vertrek.

Agtergrond

wysig

Danielskuil, wat amptelik sonder die deelteken op die "e" geskryf word teenoor die gemeentenaam wat dit wel kry, is in Griekwaland-Wes geleë en kry sy naam van die diep grot in die omgewing van die dorp met 'n koepelvormige dak en 'n opening daarin. Die Griekwa-opperhoof Andries Waterboer het dit as 'n gevangenis gebruik toe hy sy prisoniers daarin laat afsak het met net 'n kort stokkie om hulle teen slange te verdedig. Dit het die sendelinge in die omgewing aan die Bybelse Daniël in die leeukuil laat dink. Aanvanklik is die nedersetting meesal deur bruin en swart mense bewoon. Van daardie tyd dateer van die ou grafte op die dorp.

Vanaf 'n vroeë datum is hier buitedienste, asook katkisasie en aanneming, waargeneem en wel deur die predikant van die NG gemeente Griekwastad, wat in 1881 gestig is. Die eerste kerkgebou se hoeksteen is op 17 Desember 1894 gelê. Op 30 September 1895 is 'n petisie van Daniëlskuil by die kerkraad van Griekwastad ingedien, waarin 'n eie kerkraad gevra is. Op 'n kerkraadsvergadering gehou op 11 April 1898 is gevra dat daar 'n lyn bepaal moet word, met die oog op die stigting van die nuwe gemeente Daniëlskuil. Die Ring het verlof verleen om met dié saak voort te gaan.

Afstigting

wysig

Op 3 Oktober 1898 is meegedeel dat die waarborglys om oor te gaan tot 'n selfstandige gemeente in orde is. Hoewel die kerkraad hul goedkeuring aan die beweging tot afstigting geheg het, besluit die Ring dat die saak tot die volgende sitting moet oorstaan. Die Tweede Vryheidsoorlog met sy nasleep van armoede en ellende het toe uitgebreek. Etlike jare lank kon daar dus geen sprake van afstigting wees nie.

Toe ds. J.J. Wessels, Griekwastad se leraar van 1912 tot en met sy dood in 1918, die gemeente in Januarie 1913 besoek, was hy gretig om saam te werk vir afstigting. Op die kerkraadsvergadering van Griekwastad, gehou op 7 April 1913, word 'n petisie van 244 lede ingedien met die oog daarop om op Daniëlskuil 'n selfstandige gemeente te stig. Hierdie saak word heelhartig deur die kerkraad onderskryf. So word dan op 28 November 1913 die Ned. Geref. gemeente Danielskuil (destyds sonder 'n deelteken geskryf) van die Griekwastad en Klein-Boetsap (later bekend as Delportshoop) afgestig.

Leraars

wysig

In Junie 1915 is ds. M.B. Brink as eerste herder en leraar van die gemeente bevestig. Gedurende sy dienstyd het die gemeente so gegroei dat 'n nuwe kerk en pastorie opgerig moes word. Die stene en boumateriaal is die honderd myl (160 km) vanaf Kimberley met ossewaens aangery. Ná 1925 is ds. Brink, wat in daardie jaar die beroep na die NG gemeente Sutherland aangeneem het, agtereenvolgens opgevolg deur di. A.J. Stals (1925 – '29), N.E. Nel (1931 – '36), D.S. Lubbe (1937 – '44), D. Theron (1944 – '46), Hendrik Johannes Strauss (1946–?) en ds. J.A. Hough.

Enkele leraars

wysig
  • Marthinus Beyers Brink, 1915–1925
  • Albert Jacobus Stals, 1925–1929 (waarna Warmbad, S.W.A.)
  • Nicolaas Everhardus Nel, 1931–1936
  • David Stefanus Lubbe, 1937–1944
  • Daniël Van Niekerk Theron, 1944–1946
  • Hendrik Johannes Strauss, 1946–?
  • Jasper Anthonie Hough, 1950–1958
  • Jacobus Johannes van Niekierk Fourie, 1959–1962
  • Christo Albertyn, 1964–1965
  • Alwyn Ignatius Muller Kriek, 1965–1969
  • Piere John David, 6 Junie 197519 Oktober 1993 (oorlede in die amp weens 'n hartaanval)
  • Johannes Cornelius Coetzee, 1978–1981

Lidmaattal

wysig

Die lidmaattal vir enkele jare, lyk as volg:

Jaartal Dooplidmate Belydende lidmate Totaal
1931 711 610 1321
1947 394 645 1039
1973 613 823 1436
1985 335 577 912
2002 161 500 661
2013 67 319 386

Susterskerke

wysig

Die Gereformeerde Kerk het in 1949 'n gemeente op Danielskuil gestig wat ook Lime Acres insluit. Dié gemeente het in 2002 20 doop- en 60 belydende lidmate gehad, maar anders as met die plaaslike NG gemeente, het die getal Doppers tot 2013 toegeneem: die dooplidmate met agt tot 28 en die belydende lidmate met 10 tot 70. Die Hervormde Kerk het nie 'n gemeente op Danielskuil nie. Die dorp val onder die gemeente Postmasburg, wat op 17 Julie 1976 gestig is en ook die dorpe Lime Acres, Prieska, Douglas en Griekwastad insluit. Dié gemeente se lidmate het van 158 (103 belydend) in 2002 tot 136 (110 belydend) in 2013 afgeneem, klaarblyklik weens 'n dalende kindertal.

Bronne

wysig

Eksterne skakel

wysig