Lys van ontbinde gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

'n Volledige lys van al die gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika wat ontbind het sedert die stigting van die kerverband in Februarie 1859.

 1. Gereformeerde kerk Beestekraal
 2. Gereformeerde kerk Benoni-Noord
 3. Gereformeerde kerk Bethanie
 4. Gereformeerde kerk Birchleigh
 5. Gereformeerde kerk Bitterwater
 6. Gereformeerde kerk Bloemfontein
 7. Gereformeerde kerk Bloemfontein-Oos
 8. Gereformeerde kerk Brackenhurst
 9. Gereformeerde kerk Brakpan-Suid
 10. Gereformeerde kerk Bulawayo
 11. Gereformeerde kerk Cradock/Somerset-Oos
 12. Gereformeerde kerk Delarey
 13. Gereformeerde kerk Delportshoop
 14. Gereformeerde kerk D'Kar
 15. Gereformeerde kerk Drieviersboom
 16. Gereformeerde kerk Dullstroom
 17. Gereformeerde kerk Durban
 18. Gereformeerde kerk Durban-Wes
 19. Gereformeerde kerk Eikenhof
 20. Gereformeerde kerk Elliot
 21. Gereformeerde kerk Erongo
 22. Gereformeerde kerk Estcourt
 23. Gereformeerde kerk Evander
 24. Gereformeerde kerk Florida
 25. Gereformeerde kerk Fort Victoria-Nuanetsi
 26. Gereformeerde kerk Germiston
 27. Gereformeerde kerk Ghanzi
 28. Gereformeerde kerk Glencoe
 29. Gereformeerde kerk Goedgegun
 30. Gereformeerde kerk Griekwaland-Oos
 31. Gereformeerde kerk Gwelo-Gatooma
 32. Gereformeerde kerk Harare
 33. Gereformeerde kerk Hofmeyr
 34. Gereformeerde kerk Humpata
 35. Gereformeerde kerk Indwe
 36. Gereformeerde kerk Jamestown
 37. Gereformeerde kerk Johannesburg
 38. Gereformeerde kerk Johannesburg (herstig)
 39. Gereformeerde kerk Johannesburg-Noord
 40. Gereformeerde kerk Johannesburg-Oos
 41. Gereformeerde kerk Johannesburg-Sentraal
 42. Gereformeerde kerk Johannesburg-Wes
 43. Gereformeerde kerk Kamanjab
 44. Gereformeerde kerk Klerksdorp-Wes
 45. Gereformeerde kerk Klipriviersberg
 46. Gereformeerde kerk Koperstreek
 47. Gereformeerde kerk Koppies
 48. Gereformeerde kerk Krugersdorp-Oos
 49. Gereformeerde kerk Lusaka
 50. Gereformeerde kerk Maclear
 51. Gereformeerde kerk Molopo
 52. Gereformeerde kerk Nancefield
 53. Gereformeerde kerk Noordbrug
 54. Gereformeerde kerk Noupoort
 55. Gereformeerde kerk Oshakati
 56. Gereformeerde kerk Paulpietersburg
 57. Gereformeerde kerk Pietersburg-Suid
 58. Gereformeerde kerk Potchefstroom-Mooirivier
 59. Gereformeerde kerk Potchefstroom-Noord
 60. Gereformeerde kerk Pretoria-Oos
 61. Gereformeerde kerk Pretoria-Sunnyside
 62. Gereformeerde kerk Que
 63. Gereformeerde kerk Randburg-Oos
 64. Gereformeerde kerk Randfontein
 65. Gereformeerde kerk Randfontein-Noord
 66. Gereformeerde kerk Roodepoort
 67. Gereformeerde kerk Rundu
 68. Gereformeerde kerk Rustenburg-Noord
 69. Gereformeerde kerk Rustenburg-Oos
 70. Gereformeerde kerk Sasolburg-Grootfontein
 71. Gereformeerde kerk Secunda-Oos
 72. Gereformeerde kerk Senekal
 73. Gereformeerde kerk Skeurvallei
 74. Gereformeerde kerk Springs-Oos
 75. Gereformeerde kerk Stegi
 76. Gereformeerde kerk Sterkstroom
 77. Gereformeerde kerk Steynsrus
 78. Gereformeerde kerk Stilfontein
 79. Gereformeerde kerk Strydenburg
 80. Gereformeerde kerk Transkei
 81. Gereformeerde kerk Tweespruit
 82. Gereformeerde kerk Usakos
 83. Gereformeerde kerk Vanderbijlpark
 84. Gereformeerde kerk Vanderbijlpark-Noord
 85. Gereformeerde kerk Vanderbijlpark-Oos
 86. Gereformeerde kerk Vanderbijlpark-Suid
 87. Gereformeerde kerk Vereeniging-Noord
 88. Gereformeerde kerk Vereeniging-Oos
 89. Gereformeerde kerk Voortrekkerhoogte
 90. Gereformeerde kerk Vrede
 91. Gereformeerde kerk Waterkloof
 92. Gereformeerde kerk Waterval-Boven
 93. Gereformeerde kerk Welkom-Noord
 94. Gereformeerde kerk Wepener
 95. Gereformeerde kerk Westonaria
 96. Gereformeerde kerk Witbank
 97. Gereformeerde kerk Witbank-Oos
 98. Gereformeerde kerk Witbank-Suid
 99. Gereformeerde kerk Witbank-Suidoos
 100. Gereformeerde kerk Zastron
 101. Gereformeerde kerk Zoutpansberg
Die Gereformeerde kerk Roodepoort huisves nou Jabez Ministries.
Die Gereformeerde kerk Witpoortjie het nie ontbind nie, maar wel sy geboue aan Grace Bible Church verkoop. Op dieselfde straatblok is ook die gebou van die ontbinde Nederduitsch Hervormde gemeente Witpoortjie, wat wel ontbind het en wie se kerk ook deur Grace Bible Church oorgeneem is.
Die Gereformeerde kerk Florida, nou Church of the Nazarene.
Die Gereformeerde kerk Bloemfontein (kerkgebou gesloop).
Die Gereformeerde kerk Vanderbijlpark-Suid (kerkgebou gesloop omstreeks 2015).
Die Gereformeerde kerk Elliot is by Maclear ingelyf, maar dienste word nog hier gehou.
Die Gereformeerde kerk Johannesburg-Wes (kerkgebou onherkenbaar verander).
Die gebou van die eertydse Gereformeerde kerk Indwe, gestig in 1926 en ontbind in 1990.
Die voormalige Gereformeerde kerk Vereeniging-Oos, sedert 2014 Vereeniging.

BronneWysig