Gereformeerde kerk Pietersburg-Suid

Die Gereformeerde kerk Pietersburg-Suid was een van die drie oorwegend Afrikaanse gemeentes van die GKSA in die stad Polokwane, Limpopo. Dit was die jongste van die drie en, met 345 belydende en 111 dooplidmate einde 2015, ook die grootste in die stad. Die gemeente het op 29 Mei 2016 by Pietersburg ingeskakel nadat laasgenoemde se belydende lidmate einde 2015 net 145 was.

Gereformeerde kerk
Pietersburg-Suid
Klassis  Limpopo
Huidige predikant(e)  Retief Gouwsd (2012–2016)
Belydende lidmate  328
Dooplidmate  89
Adres H.v. Erasmus en
MacDonaldstraat
Faunapark
Polokwane
Geskiedenis
Stigtingsdatum  28 November 1976
Afgestig van  Pietersburg
Eerste predikant  P.J. de Klerk 1930–1941
Datum ontbind  29 Mei 2016
Saamgesmelt met  Pietersburg
Ds. Fanus Heystek, leraar van 1981 tot 1987.

Die Gereformeerde kerk Pietersburg-Suid het op 28 November 1976, presies 10 jaar ná die Gereformeerde kerk Pietersburg-Noord, van die Gereformeerde kerk Pietersburg afgestig. In 1988 het die kerkraad besluit om tot kerkbou oor te gaan aangesien moeder en dogter toe reeds 12 jaar lank ’n kerkgebou gedeel het.

Op 1 Mei 1988 het die kerkraad die sogenaamde Eie-kerk-kommissie saamgestel wat behoorlik na die gemeente se behoeftes gekyk het en ter plaatse ondersoek ingestel het van kerkgeboue tot selfs in Pretoria en op Middelburg, Tvl. Die argiteksfirma Tempel & Niewoudt is toe aangestel om die kerk te ontwerp. Een van die vennote, Piet Tempel, was destyds lidmaat van die gemeente. Die kerkraad het as eienaarbouer opgetree en oudl. Japie Erasmus was die projekbestuurder. Ook het hy baie van die werk self gedoen.

Die digitale Allen-orrel is moontlik gemaak deur derduisende dosyne koeksisters wat die susters van die gemeente gereeld meer as ’n jaar lank gebak en verkoop het. Die saligna-kerkbanke, vervaardig deur Fisher en Kinghorn, het R65 263 gekos en is vanaf Knysna gekarwei.

Die kerkgebou is op Saterdag 2 Maart 1991 om drieuur die middag tydens ’n voorbereidingsdiens amptelik in gebruik geneem. Venita de Kock het die deure oopgesluit. Op die hoeksteen, wat ds. D.J. de Kock vroeër onthul het, staan die woorde van Matteus 16:16: U is Christus, die seun van die lewende God. Agter die hoeksteen is ’n lys met name van al die lidmate van destyds ingemessel.

Predikante wysig

  1. Grové, dr. Andreas Hendrik, 1977 – 1981
  2. Heystek, Andries Stefanus, 1981 – 1987
  3. De Kock, dr. Daniël Jacobus, 1988 – 2005
  4. Pretorius, Egbertus, 1997 – 2000 (polisiekapelaan; aanvaar sy emeritaat)
  5. Van der Walt, dr. Petrus Christoffel, 2005 – 2010
  6. Gouws, Pieter Retief, 2012 – hede

Bronne wysig