Gereformeerde kerk Krugersdorp-Oos

Die Gereformeerde kerk Krugersdorp-Oos was die derde Afrikaanse gemeente van die GKSA op Krugersdorp. Die moedergemeente Krugersdorp is reeds in April 1896 gestig is as die eerste Gereformeerde kerk aan die Rand, 'n maand voor die Gereformeerde kerk Johannesburg (wat ook nie meer bestaan nie).

Die kerkgebou van die destydse gemeente, nou in besit van die Sewendedagadventistekerk.

In die 1970's het die oostelike woongebiede van Krugersdorp so vinnig uitgebrei dat besluit is om van Krugersdorp af te stig. Die stigtingsvergadering van die Gereformeerde kerk Krugersdorp-Oos is gehou op 10 Desember 1978 en in 1980 is ’n boukommissie aangewys. Die plan was om ’n gebou met sitplek vir sowat 500 kerkgangers op te rig.

Bouwerk het in Augustus 1981 begin en die gebou, wat die lidmate self gebou het, is ’n jaar later, op 7 Augustus 1982, in gebruik geneem. Die muur agter die preekstoel loop skerp na bo, wat die kerkganger se aandag hemelwaarts lei.

Krugersdorp-Oos het in 2001 ’n sieletal van 448 gehad, Krugersdorp 712 en Krugersdorp-Wes 316. Tog was dit die Oos-gemeente wat in 2011 ontbind en wie se lidmate by die moedergemeente ingeskakel het. Kort daarna het die moedergemeente 985 siele getel en die Wes-gemeente 256. Einde 2015 was die moedergemeente se sieletal 840 en die Wes-gemeente s’n 213.

Predikante

wysig
  1. Van der Merwe, Coert Grobbelaar, 1979 – 1984
  2. Denkema, dr. Hendrik, 1985 – 2000 (aanvaar sy emeritaat)
  3. Kruger, Johannes, 1997 – 2001 (verlaat die bediening)
  4. Schutte, Hermanus Gerhardus, 2001 – 2009

Bronne

wysig