Gereformeerde kerk Vereeniging-Noord

Die Gereformeerde kerk Vereeniging-Noord was die mees kortstondige van die drie Afrikaanse gemeentes van die GKSA wat tussen 1927 en 1982 in Vereeniging in die Vaaldriehoek gestig is.

Vereeniging-Noord het in 1982 afgestig, waarskynlik van die Gereformeerde kerk Vereeniging, en het veral die noordwestelike dele van die dorp omvat, onder meer gevestigde gebiede soos Vereeniging 1 en Duncanville, maar ook nuwe gedeeltes soos Sonlandpark en Falconridge. In 1990 het die gemeente bestaan uit 400 siele.

Die kerkraad het as eienaarbouer van die kerkkompleks by Cas Maartenstraat 20 opgetree. Oudl. Danie van der Merwe het die bouwerk verrig en binne 16 maande het ’n pastorie, saal met kombuis, kantoor en konsistorie verrys. Hierdie kompleks is veeldoelig ontwerp sodat dit gedurende die week as kleuterskool vir sowat 60 kleuters kon dien. Die saalkerk is op 23 Februarie 1986 in gebruik geneem, net nege jaar voor die gemeente in 1995 saam met die oorspronklike Gereformeerde kerk Vereeniging die nuwe gemeente Vereeniging '95 gevorm het. Die saamgestelde gemeente (wat in 2013 net 185 belydende en 30 dooplidmate gehad het) het die ou Vereeniging-kerkgebou op die hoek van Bothastraat en Greylaan gebruik, maar vandat Vereeniging '95 en Vereeniging-Oos (met sy 362 belydende en 78 dooplidmate) in 2014 saamgesmelt het onder die ou naam Vereeniging, kom die lidmate byeen in die kerkgebou van die ou Vereeniging-Oos op die hoek van Thames- en Thayrylaand, Drie Riviere.

Predikante wysig

  1. Cloete, Hendrik Bernardus, 1983 (verlaat die bediening)
  2. Van der Merwe, Coert Grobbelaar, 1984 –1995 (waarna Vereeniging '95 tot 1999)

Bronne wysig

Sien ook wysig