Gereformeerde kerk Evander

Die Gereformeerde kerk Evander was ’n gemeente van die GKSA op die dorp Evander in Mpumalanga en in die Klassis Piet Retief.

Gereformeerde Kerk
Evander
Sluit in  Evander
Brendan
Kinross
Roodebank
Klassis  Piet Retief
Huidige predikant(e)  P.A. Odendaal (laaste)
In kombinasie met  Kriel
Belydende lidmate  63
Dooplidmate  20
Adres H.v. Bologan- en
McGillweg
Evander
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1964
Eerste predikant  F.N. Lion-Cachet 1964–1967
Datum ingelyf  2005
Ingelyf by  Secunda

Met die ontwikkeling van Sasol 2 het ’n nuwe dorp, Secunda, amper oornag ontwikkel. Die Gereformeerde lidmate het eers in skoolsale op Evander, noordwes van Secunda, bymekaargekom waar die Gereformeerde kerk Evander reeds in 1964 gestig is en ook Kinross ingesluit het. Die lidmaattal op Secunda het vinnig vermeerder sodat die behoefte aan ’n eie kerkgebou daar ontstaan het. Die kerkraad van Evander het die argitek Johan de Ridder, ’n lidmaat van die Gereformeerde kerk Pretoria-Sunnyside, aangestel om die gebou te ontwerp, maar kort voor die bouwerk sou begin, moes die ontwerp verander word omdat die dik kleilaag nie geskik was vir die beplande gebou nie. De Ridder het toe ’n tentvormige ontwerp voorgestel met ’n stewige staalstruktuur wat diep geanker sou wees en die hele gebou sou stut. M.V.R. Jurgens is as bouaannemer aangestel.

Op 21 Maart 1979 is die eerste sooi gespit en op 10 Mei 1979 het die Gereformeerde kerk Secunda van Evander afgestig. Ses maande later het ds. N.W. Ligthelm die Secunda-kerk se hoeksteen gelê. In die gemeente Evander het die lidmate afgeneem tot ’n sieletal van 165 in 1997 en 111 in 2001 sodat die gemeente in 2005 ontbind en die enkele oorblywende lidmate by Secunda ingeskakel het waar die Gereformeerde kerk Secunda-Oos omstreeks dieselfde tyd ontbind het.

Predikante

wysig
  1. Lion-Cachet, dr. Francois Nicholas, 1964 – 1967 (in kombinasie met Eendracht)
  2. Du Plessis, Dawid Gerhardus Cornelius, 1967 – 1974
  3. Van der Westhuizen, Stephanus Jacobus, 1973 – 1976
  4. Ligthelm, Nicolaas Willem, 1977 – 1979 (waarna Secunda tot 1986)
  5. Odendaal, Pieter Abraham, 1985 – 2005 (1992 – 1993 in kombinasie met Eendracht; 2001 – 2005 in kombinasie met Kriel)

Bronne

wysig