Henry Sutherland

Ds. Henry Sutherland (Paisley, Skotland 21 Oktober 1790 - 18 Februarie 1879) was een van die eerste Skotse predikante wat dr. George Thom op versoek van goewerneur lord Charles Somerset gewerf het om die tekort aan predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk aan te vul en te help om die regering se verengelsingsbeleid uit te voer.

Worcester se moederkerk.
Henry Sutherland
Ds. Henry Sutherland
Henry Sutherland

Naam Henry Sutherland
Geboorte 21 Oktober 1790
Paisley, Skotland
Sterfte 18 Februarie 1879 (op 88)
Kerkverband Nederduits Gereformeerd
Gemeente(s) Worcester
Jare aktief 1823-1859
Sendingwerk nms. die Londense Sendinggenootskap

Hy tree in 1824 in diens van die NG Kerk as een van die proponente wat Thom se kommissie in Glasgow gewerf het. Die ander was di. Alexander Smith en William Ritchie Thompson, wie se eerste gemeentes onderskeidelik Uitenhage en Stockenström (eers as sendeling en van die gemeente se stigting in 1832 af as leraar) was. Aberdeen se kommissie het di. Andrew Murray sr., Colin Fraser en George Morgan, wat onderskeidelik op Graaff-Reinet, Beaufort-Wes en Somerset-Oos geplaas is, gestuur.

Worcester se gemeente was sowat drie jaar lank na sy stigting in 1821 vakant, juis weens die tekort aan predikante aan die Kaap. Ds. Sutherland is in September 1823 as predikant vir die Kaapse Kerk georden en het Worcester van 1824 af 36 jaar tot by sy aftrede bedien. Tydens sy tyd is die kerkgebou en pastorie opgerig en ’n pragtige preekstoel, deur twee De Vos-broers uitgesny, aan die gemeente geskenk. Oor hom skryf Ons gemeentelike feesalbum: Hoewel nie ’n uitnemende geleerde nie, het ds. Sutherland uitgemunt in die gebedslewe, godsvrug en sagmoedigheid, wat die stempel van die Skotse predikante was." Hy tree in 1859 af en sterf in 1879.

Sy opvolgers was twee seuns van nog ’n baanbreker uit die Skotse kerk, ds. Andrew Murray sr., naamlik dr. Andrew Murray en daarna ds. William Murray, wat vir ’n herlewing op Worcester verantwoordelik was. Hy was die stigter van die skool vir dowes en blindes, wat later in twee moes deel weens ’n skerp toename in leerlinge.

Die dorp Sutherland is na hom vernoem omdat hy as leraar van Worcester die nuwe gemeente, wat in 1855 gestig is, se eerste konsulent was.

Bronne wysig

  • Dreyer, eerw. A. 1924. Eeuwfeest-Album van de Nederduits Gereformeerde-Kerk in Zuid-Afrika 1824 - 1924. Kaapstad: Publikatie-kommissie van de Z.A. Bijbelvereniging.
  • Dreyer, eerw. A. 1932. Jaarboek van die Nederduits-Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1933, Kaapstad: Jaarboek-Kommissie van die Raad van die Kerke.
  • Hofmeyr, George (hoofred.), 2002. NG Kerk 350. Wellington: Lux Verbi.BM.
  • Nienaber, P.J. 1963. Suid-Afrikaanse pleknaamwoordeboek, deel 1. Kaapstad, Johannesburg: Suid-Afrikaanse Boeksentrum.
  • Olivier, ds. P.L. (samesteller), 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.