Gereformeerde kerk Stoffberg

Die Gereformeerde kerk Stoffberg is die derde oudste van die 16 gemeentes in die GKSA se Klassis Lydenburg. Einde 2015, toe hier 42 belydende en vyf dooplidmate was, was dit een van vyf gemeentes in dié Klassis met minder as 50 belydende lidmate. Die ander was Belfast (27), Carolina (37), Waterval-Boven (9) en Wondersig (32).

Gereformeerde Kerk Stoffberg
Vorige naam  Roossenekal
Sluit in  Laersdrif
Roossenekal
Stoffberg
Klassis  Lydenburg
Huidige predikant(e)  Vakant
Belydende lidmate  26
Dooplidmate  6
Adres Blinkwater
Stoffberg
Geskiedenis
Stigtingsdatum  Maart 1906
Afgestig van  Lydenburg
Eerste predikant  N.H. van der Walt 1908–1925
Ds. Adriaan van der Walt, leraar van 1958 tot 1962 en weer van 1993 tot 1996. Sy eggenote, Rita, is gebore op 28 Februarie 1936.
Ds. A.S. van den Berg, die leraar van 1968 tot 1970 (in kombinasie met Belfast.

Die Gereformeerde kerk Roossenekal, soos dit eers bekendgestaan het, het in Maart 1906 van Lydenburg afgestig. Die eienaar van die plaas Lampfontein het ’n perseel vir ’n kerkgebou beskikbaargestel. Daarop is die eerste kerk gebou, wat bestaan het uit vier klipmure, ’n sinkdak sonder plafon, en ’n misvloer.

Mettertyd het die swaartepunt van die gemeente na Stoffberg/Laersdrif verskuif. In 1934 het die gesin Ligthelm 5 morg grond op die plaas Blinkwater by Stoffberg vir die oprigting van ’n kerkgebou geskenk. Eers is net ’n timmerasie opgerig wat met seile oorgetrek is tydens eredienste. Later het dit ’n grasdak gekry, maar eindelik het lidmate stene en ander boumateriaal vir ’n permanente gebou geskenk, asook hout vir ’n preekstoel en kerkbanke. Broeder Ligthelm het die plan geteken en Stoffel Venter en Willie Jacobs was die bouers. In dié nuwe gebou is die paraffienlampe uit die Lampfontein-kerk ingebou. Die nuwe kerk, in wese ’n saalkerk, se hoeksteen is op 15 Mei 1937 gelê. Eers in 1975 kon die gemeente die traporrel wat destyds geskenk is, met ’n pyporrel vervang.

Op 26 Maart 1968 is die gemeente se naam na die Gereformeerde kerk Stoffberg verander. Vandag nog gebruik die gemeente Stoffberg dieselfde gebou wat in 1937 opgerig is.

Predikante

wysig
  1. Nagel, Cornelius Johannes, 1977 – 1981 (in kombinasie met Belfast)
  2. Putter, Christiaan Johannes Jacobus, 1982 – 1983
  3. Van der Walt, Adriaan, 1984 – 1996 (van 1993 – 1996 in kombinasie met Belfast; aanvaar sy emeritaat)

Bronne

wysig