Gereformeerde kerk Belfast

Die Gereformeerde kerk Belfast is ’n gemeente in die GKSA se Klassis Lydenburg en Oostelike Streeksinode (Mpumalanga).

Gereformeerde Kerk
Belfast
Sluit in  Belfast
Dullstroom
Machadodorp
Klassis  Lydenburg
Huidige predikant(e)  Pieter Kurpershoek
In kombinasie met  Middelburg
Belydende lidmate  32
Dooplidmate  3
Adres McDonaldstraat 70
Belfast
Geskiedenis
Stigtingsdatum  16 Maart 1906
Afgestig van  Lydenburg
Eerste predikant  N.H. van der Walt 1908–1925
Mev. ds. MPA Coetsee en haar seun Petrus voor die Gereformeerde kerk se pastorie op Belfast. Sy is die bejaarde dame en hy die lang man.
Die Gereformeerde kerk Belfast, een van die argitek Johan de Ridder se eenvoudiger ontwerpe.
Ds. M.W. van der Walt, leraar van 1953 tot 1955.
Ds. Adriaan van der Walt, leraar van 1958 tot 1962 en weer van 1993 tot 1996.
Ds. A.S. van den Berg, die leraar van 1968 tot 1970, sy eerste gemeente.

Dit was nog altyd ’n betreklik klein gemeente: In 1960 was hier 86 belydende en 64 dooplidmate, in 1997 78 en 25, en in 2015 27 en sewe. Benewens Belfast, sluit die gemeentegrense oor die dorpe Dullstroom (waar die plaaslike Gereformeerde kerk van 1919 tot 1963 bestaan het) en Machadodorp in. Omdat die gemeente so min belydende lidmate het, word dit deur ds. P.W. Kuypershoek bedien wat ook verantwoordelik is vir die Gereformeerde kerk Middelburg, Mpumalanga.

Ds. M.P.A. Coetsee het van 1894 af in die pastorie op die dorp gewoon, maar die Gereformeerde kerk Belfast is eers op 16 Maart 1906 gestig. Tot 1961 het die lidmate in die ou kerkie in Erasmusstraat op Belfast byeengekom. Dié gebou se hoeksteen is reeds op 25 Mei 1895 gelê. Dié kerkie was doelmatige en jare lank deel van die gemeente se bestaan, maar die ongemaklike banke het dikwels aanleiding tot ontevredenheid gegee. Daarom is met die oprigting van die nuwe kerk baie aandag aan die gemak van die kerkbanke geskenk.

Die tweede en huidige kerk is in 1961 in MacDonaldstraat opgerig volgens die plan van die bekende Gereformeerde argitek Johan de Ridder. Toe die ou kerkie verkoop is, is die hoeksteen daaruit verskuif en in die nuwe gemonteer sodat dit vir die gemeente behoue kon bly.

Predikante wysig

Van Dullstroom se stigting in 1919 tot sy ontbinding in 1963 was Belfast deurgaans in kombinasie met dié gemeente.

 1. Van der Walt, N.H., 1908–1925 (in kombinasie met Lydenburg)
 2. Postma, A, 1928–1940 (in kombinasie met Lydenburg)
 3. Van der Walt, D.J., 1942–1944 (in kombinasie met Lydenburg)
 4. Van der Walt, J.C., 1945–1949 (in kombinasie met Lydenburg)
 5. Van der Walt, Marthinus Wessel, 1953 – 1955
 6. Malan, Nicolas Johannes, 1956–1957 (in kombinasie)
 7. Van der Walt, Adriaan, 1958 – 1962 (in kombinasie)
 8. Buys, Pieter Christiaan, 1962 – 1967
 9. Van den Berg, Adriaan Stephanus, 1968 – 1970
 10. Marais, Jacobus, 1972 – 1976
 11. Nagel, Cornelius Johannes, 1977 – 1981 (in kombinasie met Stoffberg)
 12. Van der Walt, Jacobus Philippus Benjamin, 1981 – 1984
 13. Van Wyk, dr. Hendrik Francois, 1985 – 1993
 14. Van der Walt, Adriaan, 1993 – 1996 (in kombinasie met Stoffberg; aanvaar sy emeritaat)
 15. Kruger, T.J.J., 1996–2000

Bronne wysig

Sien ook wysig