Charles Robert (Charlie) Louw (Murraysburg, 11 Januarie 1875 – Dennegeur, Somerset-Wes, 19 September 1970) was 'n Afrikaanse sakeman. Selfs nog in die ouderdom van 91, vier jaar voor sy dood, was hy voorsitter van 12 maatskappye, destyds met bates van altesaam R400 miljoen.

Charlie Louw.

Herkoms en opleiding wysig

 
Charlie Louw, sy ouers en sibbes. Agter: Abraham Faure (Affie), Andrew en George, later parlementslid vir die kiesafdeling Hanover. Middel: Jannie, ds. A.A. Louw, sy vrou, Jemima (gebore Murray), en Willie. Derde: Miemie, Mymie en Charlie. Voor: Jimmy.

Louw was die negende kind en agtste seun van ds. A.A. Louw, wat ten tyde van sy geboorte predikant was van die NG gemeente Murraysburg (1867 tot 1882). Drie van sy ouer broers het predikant in die NG Kerk geword: Andrew (1862–1956), Abraham (Affie) (1866–1960) en Jimmy (1869–1939). Sy broer Willie (gebore 17 Desember 1870) was 'n Kaapse rebel en is op 23 November 1901 op Colesberg gefusilleer. Nog 'n broer, George (1864–1950), was lid van die Kaapse Wetgewende Vergader vir Colesberg en Jannie (1872–1946) was hoof van die Langlaagte-weeshuis. Hul moeder was Jemima Murray, een van ds. Andrew Murray sr. van die NG gemeente Graaff-Reinet se vier dogters wat met 'n predikant getrou het. Van haar ses broers wat volwassenheid bereik het, het vyf predikant in die NG Kerk geword: John, Andrew, William, George en Charles.

Charlie Louw het sy skoolopleiding aan die Paarlse Gimnasium, waarna hy verder geleer het aan die Victoria-kollege op Stellenbosch. Hierna is hy na Transvaal, waar hy sy klerkskap as ingeskrewe prokureursklerk in Pretoria gedoen het.

Loopbaan wysig

In 1903 het hy op Ermelo begin praktiseer, waar sy vennoot kol. W.R. Collins was, jare lange lid van die Wetgewende Vergadering vir Ermelo. Op Ermelo is Louw getroud met Maria Stolp, 'n dogter uit 'n handelsfamilie van die Rand. Die gesin het in 1916 na Kaapstad verhuis. In die Kaap het Louw hom vir die uitbou van talle Afrikaanse sakeondernemings beywer. Hy was 'n stigter van Santam sowel as Sanlam. In 'n stadium was hy voorsitter van hierdie twee maatskappye en van Federale Volksbeleggings Beperk (wat hy help oprig het) en Trust Bank, asook visevoorsitter van Nasionale Pers. In 1956 het die Universiteit van Stellenbosch 'n D.Comm. honoris causa aan hom toegeken. In die ouderdom van 95 was hy steeds voorsitter van Homes Trust Life en McManus Bros., direkteur van Naspers, die Trust Bank en Federale Volksbeleggings. Hy was die doyen van Afrikaanse sakelui en in 1968 het die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns die Frans du Toitprys vir ekonomiese prestasie aan hom toegeken.

Louw het hom nie net beywer om Afrikaans sy regmatige plek in die sakewêreld te gee nie, maar het ook op ander terreine waardevolle diens aan veral die Afrikaanse gemeenskap gelewer. Reeds in 1916 het 'n voorbrand gedoen vir die oprigting van 'n Afrikaanse hoërskool in die Moederstad en dit was grotendeels aan sy ondernemingsgees te danke dar 'n begin gemaak is met 'n klas van vyf kinders wat later die alombekende Laer- en Hoërskool Jan van Riebeeck geword het.

Van Charlie Louw is gesê hy was iemand van die hoogste integriteit wat eweseer waardeer is vir sy leierseienskappe as sy sakevernuf.

Bronne wysig

  • (en) Potgieter, D.J. (hoofred.) 1972. Standard Encyclopaedia of Southern Africa. Cape Town: Nasionale Opvoedkundige Uitgewery Ltd.
  • (af) Swart, dr. M.J. (voorsitter redaksiekomitee). 1980. Afrikaanse kultuuralmanak. Aucklandpark: Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge.