Ds. Charles Murray (Graaff-Reinet, 26 Februarie 1833Graaff-Reinet, 31 Oktober (volgens 'n ander bron 23 September[1]) 1904) was die vierde van ds. Andrew Murray sr. se vyf seuns wat predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk geword het.

Charles Murray
Die NG kerk op Graaff-Reinet is tydens sy dienstyd op 10 September 1887 ingewy.

Hy ontvang sy opleiding in godgeleerdheid aan die Universiteit van Utrecht. In 1858 word hy in die NG gemeente Clanwilliam bevestig, van waar hy in 1866 na NG gemeente Graaff-Reinet gaan om sy vader, ds. Andrew Murray sr., wat daardie jaar afgetree het, op te volg. Saam het hulle die gemeente 82 jaar van 1822 tot 1904 gedien. Tydens die seun se dienstyd is die huidige kerkgebou, een van die grootste en sierlikste in die land en losweg gegrond op die Salisbury-katedraal, op 10 September 1887 ingewy.

Murray was, volgens eerw. A. Dreyer,[2] by uitnemendheid 'n warme sendingvriend en 'n tere kindervriend. Hy was 'n vrugbare skrywer wie se werk meesal in kerklike tydskrifte verskyn het. Sy lieflingsarbeid was die Sondagskool en in verband met die uitgawe van "De Kinderharp" en "Halleluja" het hy onvergeetlike werk gedoen.

Sy seun Charles Daniel Murray was van 1899 tot 1943 'n NG predikant. Sy eerste gemeente was Petrusville tot 1905 en toe Bloemfontein tot 1912, waarna Parys en uiteindelik Pretoria van 1927 tot en met sy aftrede. Sy dogter Margaret Jemima was getroud met ds. A.J. van Wijk, eerste opsteller van die Bybelse dagboek Uit die Beek.

Verwysings

wysig
  1. * Dreyer, eerw. A., 1932. Jaarboek van die Nederduits-Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1933, Kaapstad: Jaarboek-Kommissie van die Raad van die Kerke.
  2. Dreyer, eerw. A., 1924. Eeufeest-Album van de Nederduits Gereformeerde-Kerk in Zuid-Afrika 1824–1924. Kaapstad: Publikatie-kommissie van de Z.A. Bijbelvereniging.

Bronne

wysig
  • Dreyer, eerw. A. 1924. Eeuwfeest-Album van de Nederduits Gereformeerde-Kerk in Zuid-Afrika 1824–1924. Kaapstad: Publikatie-kommissie van de Z.A. Bijbelvereniging.
  • Hofmeyr, George (hoofred.), 2002. NG Kerk 350. Wellington: Lux Verbi.BM.
  • Olivier, ds. P.L. (samesteller), 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.