Gereformeerde kerk Chinhoyi

Die Gereformeerde kerk Chinhoyi (voorheen Sinoia) is die laaste Afrikaanse gemeente van die GKSA buite Suid-Afrika of Namibië nadat die volgende kerke almal ontbind het: Skeurvallei (Kenia, 1950–1963), Goedgegun (Swaziland, 1926–1964), Stegi (Swaziland, 1926–1965), Eldoret (Kenia, 1909–1966), Nkana/Koperstreek (Zambië, 1949–1969), Ghanzi (Botswana, 1948–1973), Lusaka (Zambië, 1919–1980), Bulawayo (Zimbabwe, 1952–1981), Fort Victoria-Nuanetsi (Zimbabwe, 1972–1981), Gwelo-Gatooma (Zimbabwe, 1972–1981), Harare (Zimbabwe, 1914–1984), Humpata (Angola, 1881–1928) en Que (Angola, 1906–1928). Al beslaan Chinhoyi ’n groot deel van Zimbabwe, was hier in 2015 net 14 belydende en vyf dooplidmate, vergeleke met 40 en 17 in 1997. Einde 2016 was die syfers onderskeidelik 14 en ses.

Gereformeerde Kerk
Chinhoyi
Sluit in  Zimbabwe
Klassis  Limpopo
Huidige predikant(e)  Vakant
Belydende lidmate  10
Dooplidmate  6
Adres Erf 771, Umzarilaan
Chinhoyi, Zimbabwe
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1972
Eerste predikant  I.L Bekker

Die Gereformeerde kerk Chinhoyi is in 1972 gestig in ’n tyd toe Gereformeerdes blykbaar hoopvol oor hul toekoms in die destydse Rhodesië was, want Fort Victoria-Nuanetsi en Gwelo-Gatooma het in dieselfde jaar tot stand gekom. Die kerkgebou op Chinhoyi staan op ’n groot erf aan die kant van dié dorp in die noordweste van Zimbabwe. Dit is in 1975 opgerig. Dr. I.L. Bekker, destyds die predikant, het die hoeksteen op 30 Augustus 1975 gelê. Die kerkgebou is doelmatig ontwerp en het ’n moederskamer, konsistorie en kombuis. Die gemaklike, gestoffeerde opwipstoele in die kerk kom uit ’n voormalige bioskoop. Langs die kerk is ’n afdak waar lidmate gesellig kan verkeer. Die kerktoring is aan die oostekant van die kerkgebou.

Die orrel is oorspronklik deur die Gereformeerde kerk Eldoret in Kenia gebruik. Daarna is dit die Gereformeerde kerk Salisbury gebring en mettertyd het dit ’n staanplek in Chinhoyi gekry. Al het net ’n handjie vol lidmate oorgebly, word die kerk steeds gebruik wanneer ’n besoekende predikant hier ’n erediens kom hou.

Predikante

wysig
  1. Bekker, dr. Izak Lukas, 1973 – 1977
  2. Boshoff, Marthinus Christoffel, 1979 – 1982 (in kombinasie met Salisbury)
  3. Boy, Neville, 1993 – 1999

Bronne

wysig