Gereformeerde kerk Boshof

Die Gereformeerde kerk Boshof is ’n gemeente van die GKSA in die Wes-Vrystaat met sy setel op die dorp Boshof, hoewel die gemeentegrense ook Dealesville insluit. Einde 2014 het die gemeente 50 belydende en 10 dooplidmate gehad, dieselfde getal belydende lidmate as einde 2001, toe daar een meer dooplidmaat was. Einde 2016 was die syfers onderskeidelik 49 en 11.

Die Gereformeerde kerk Boshof.
Ds. J.C. Buys, die predikant van 1967 tot 1971.
Ds. Hennie en mev. Arina Briel, leraarspaar (in kombinasie) van 2006 tot hede.

Boshof het op 29 Desember 1871 van Reddersburg (in 1859 gestig as eerste Gereformeerde kerk in die Oranje-Vrystaat) afgestig. Tot in daardie stadium moes lidmate van Boshof meer as 180 km aflê om hul kerklike voorregte op Reddersburg te gaan uitoefen. Die NG gemeente Boshof het indertyd twee erwe aan die Gereformeerde Kerk geskenk waarop ’n kerkgebou opgerig kom word. In 1880 het die kerkraad die bouplan vir die kerk aan die gemeente voorgelê. In November daardie jaar is besluit om die kerkgebou op te rig van 25 voet by 50 voet en 20 voet hoog. Die mure sou 36 duim breed wees.

Aan die begin sou daar nie ’n vloer en preekstoel wees nie. Die pleisterwerk buite sou ook nie gedoen word nie. Die kerk is in gebruik geneem op 19 Augustus 1882. Tydens die Tweede Vryheidsoorlog is dié kerk as bergplek vir oorlogstuig gebruik. In 1960 is die kerkgebou, soos destyds die mode was, met siersteen aan die buitekant beklee, ook omdat die oorspronklike stene en pleisterwerk toe al baie verweer was, maar ongelukkig is die oorspronklike hoeksteen toegebou. 'n Kerktoring is terselfdertyd aangebou en 'n nuwe klok aangebring.

In die middel jare sestig is ’n pyporrel bekom van die Gereformeerde kerk Bloemfontein-Suid en in die kerk geïnstalleer. In 1972 het die gemeente ’n kerksaal gebou en in 1983 is heelwat veranderings aan die kerkgebou aangebring. Nuwe banke en ’n nuwe akoestiese plafon, preekstoel, matte en gordyne is aangebring; ook is die klok geëlektrifiseer. Terselfdertyd is die orrel van voor in die kerk na agter verskuif.

Predikante wysig

  1. Buys, Johannes Christiaan, 1967 – 1971 (in kombinasie met Petrusburg)
  2. Van der Walt, Jacobus Philippus Benjamin, 1971 0 1981 (in kombinasie met Petrusburg)
  3. Van Wyk, dr. Gert Jacobus, 1982 – 1986 (in kombinasie met Petrusburg)
  4. Van der Schyff, Jan Louis, 1987 – 2001 (in kombinasie met Petrusburg)
  5. Nel, Pieter Andreas, 2002 – 2005 (in kombinasie met Petrusburg)
  6. Briel, Hendrik Johannes, 2006 – 2020 (in kombinasie met Petrusburg)

Bronne wysig

Sien ook wysig