Hester Vorster-Postma

Hester Johanna Vorster-Postma (datums onbekend) was twee maal ’n Gereformeerde predikantsvrou en die stiefmoeder van die predikant en politikus ds. Louis Vorster.

Hester Johannes de Klerk en haar eerste man, ds. C.J.H. Vorster.

Hester Johanna de Klerk is in 1876 met ds. C.J.H. Vorster getroud, sy derde huwelik. Vier jaar later is hy in sy eerste gemeente, Fauresmith, bevestig, waar sy en haar man bly tot hulle in 1882 predikantspaar van Bethulie word. In 1894 vergesel sy haar man na Angola waarheen hy beroep is om die Angola-Boere in die gemeente Humpata te dien. Met groot ywer het hulle daar gedien en baie ontberings deurgestaan. In Mossamedes lê ’n dogtertjie van die egpaar begrawe. Die Vorsters het Humpata tot 1897 bearbei, toe hulle na die Oranje-Vrystaat terugkeer en leraarspaar word van Ventersburg. Ds. Vorster is egter op 20 Mei 1899 op ’n tweede besoek aan Angola aan die koorssiekte oorlede, waarna haar stiefseun, ds. Louis Vorster, daarheen moes reis om haar terug na die Kaapkolonie te vergesel.

In Januarie 1909 trou Hester Vorster met ds. Martinus Postma, een van ds. Dirk Postma se vyf seuns wat predikant geword het. Hy was indertyd ’n wewenaar ná sy vrou, Elizabeth Wilhelmina Jossina (née Spiller), se afsterwe in 1907. Twee van haar stiefseuns, ds. Dirk Postma en dr. Ferdinand Postma, het hulle as teoloë onderskei. Net ses van haar tweede man se 14 kinders het hul vader oorleef.

BronWysig

  • (af) Die Gereformeerde Vroueblad. 1959. Die Gereformeerde vrou 1859-1959. Potchefstroom: Potchefstroom Herald.