Port Elizabeth-Distrik (kiesafdeling)

Port Elizabeth-Distrik was 'n kiesafdeling in Port Elizabeth vir die Volksraad van Suid-Afrika en die Provinsiale Raad van Kaapland van 1938 tot 1953, toe dit Port Elizabeth-Wes geword het en van 1966 tot 1994 as Newton Park bekend gestaan het.

Met die afbakening vir die eerste algemene verkiesing ná Uniewording kry Port Elizabeth twee kiesafdelings, naamlik Port Elizabeth-Suidwes en -Sentraal. Port Elizabeth-Suidwes word vir die algemene verkiesing in 1920 Port Elizabeth-Suid, maar eers in 1929 kom die derde kiesafdeling, Port Elizabeth-Noord, by. Teen 1938 brei die stad so uit, dat 'n vierde kiesafdeling, Port Elizabeth-Distrik, nodig word. Die vier kiesafdelings se name sou net tot die verkiesing van 1948 onveranderd bly toe Distrik vir die 1953-verkiesing veral en Port Elizabeth-Wes bykom.

In die eerste verkiesing in Port Elizabeth-Distrik wen die Verenigde Party se G.N. Hayward met 'n skrale meerderheid van 498 stemme teen die Nasionale Party. se D. Hay. Hy behou die setel in 1943 met 'n veel groter meerderheid van 3 097 teen J.N. Malan van die N.P. en vir oulaas in 1948 teen die N.P. se S.P. Potgieter met 'n meerderheid van 944 stemme. Van 1953 af staan Port Elizabeth-Distrik as Port Elizabeth-Wes bekend, wat Hayward vir die V.P. behou met 'n meerderheid van 6 328 stemme teen die N.P. se C.A. Els.

Sien ook

wysig

Bronne

wysig
  • Potgieter, D.J. (ed.) 1972. Standard Encyclopaedia of Southern Africa. Cape Town: Nasionale Opvoedkundige Uitgewery (Nasou).
  • Schoeman, B.M. 1977. Parlementêre verkiesings in Suid-Afrika 1910–1976. Pretoria: Aktuele Publikasies.