Ds. Willem (Willie) Venter (oorlede op 9 Julie 2004) het in die eerste 15 jaar van sy 40-jarige bediening kort rukkies in vyf gemeentes of kombinasies gestaan, naamlik Zeerust 1949–1950, Port Elizabeth 1950–1952, Standerton/Volksrust 1953–1956, Middelburg, Tvl., 1956–1959 en Middelburg, KP 1959–1964, maar daarna ’n volle kwarteeu van 1964 tot sy emeritaat in sy laaste gemeente, Boksburg.

Ds. Willie Venter
Ds. Willie Venter
Ds. Willie Venter

Naam Willem Venter
Sterfte 9 Julie 2004
Kerkverband Gereformeerd
Gemeente(s) Zeerust 1949–1950, Port Elizabeth 1950–1952, Standerton/Volksrust 1953–1956, Middelburg, Tvl. 1956–1959, Middelburg, KP 1959–1964, Boksburg 1964–1989
Jare aktief 1949–1989
Kweekskool Potchefstroom

“Een ding van ds. Willie was sy geheue,” skryf lidmate van sy laaste gemeente, Boksburg, in sy lewensberig in die GKSA se Almanak van 2006. “Hy het elkeen nie net by die naam geken nie, maar ook elke adres en alles wat in hul lewe gebeur hê.”

Willie Venter het grootgeword op Ermelo en daar skoolgegaan. Ná skool het hy sy merk gemaak in die studentelewe. Tydens sy universiteitsjare het hy sy vrou, Hennie Kroeze, ontmoet. Sy skoonpa was ook sy Hebreeuse professor. Eendag het prof. Kroeze teruggeblaai in een van sy baie aantekeningboeke oor sy studente en op die punte van sy skoonseun afgekom en opgemerk dat hy lofwaardig is vir sy goeie onderskeiding in Hebreeus.

Ds. en mev. W. Venter.

Vyf kinders is uit die huwelik gebore: Stina, Hendrik, Anna, Jan en Willem. Hendrik het sy pa vooruitgegaan in ’n tref-en-trapongeluk op een van sy fietsoefenritte. Nadat hy binne ’n anderhalf dekade vyf gemeentes bedien het, het hy dr. C.J. Malan as predikant van Boksburg opgevolg. Soos die gemeente self ná sy dood geskryf het: “(W)anneer mens aan die Oos-Rand jou staanplek volstaan, dan bly jy daar en word jy lief vir die mense daar en die mense vir jou. (H)ier het hy diep spore in die harte van baie lidmate gelaat.” Hulle het sy geheue as een van sy merkwaardigste eienskappe uitgesonder “Hy het onthou wie was die eerste baba wat hy gedoop het en die eerste huwelik wat bevestig het, ens. Dit het hom ’n mooi ingang in baie mense se lewe besorg. Sy bediening is gekenmerk deur ryk verkondiging van die volle raad van God.

“Sy diepgaande kennis van Hebreeus het sy preke diepsinnig en voedend gemaak. Elke Sondag kon jy weer huis toe gaan met ’n ryker begrip van die evangelie. Niemand is ooit in sy pastoraat oorgeslaan nie. Dikwels het hy ure lank by ’n sterfbed saam met die familie gewag vir die deurgang na ons ewige Vaderhuis; en was jy siek of in die hospitaal, kon jy reken op ’n besoek waarin die Woord en gebed bedien is.” Sy gemeente skryf hy was ook weier bekend, want op menige klassis- en partikuliere-sinode-vergadering was hy die een wat rigtinggewend leiding geneem het as voorsitter of as afgevaardigede predikant.

"Sy rustige leiding met ’n humor wat die spanning op die regte oomblik kon breek en besondere kwinkslae het menige iets laat onthou van wat ‘ds. Willie’ sou gesê het.” Ds. Venter kon die pad tussen Boksburg en Potchefstroom later so te sê toe oë ry, want sy jare lange taak as kurator en as voorsitter van die kuratore was om die geskiedenis van die Teologiese Skool Potchefstroom te help skryf. Ook die PU vir CHO het sy insette op sy Raadsvergaderings van 1 Julie 1979 tot 30 Junie 1991 geken. So was hy ’n bandbinder tussen Teologiese Skool en Universiteit.

Ná al sy dienswerk kon hy nog 15 jaar lank die emeritus predikant van Boksburg wees. “Ons as gemeente was bevoorreg om elke eerste Sondag van die maand steeds te kon deel in sy bediening van die Woord tot ’n jaar voor sy heengaan,” het sy lidmate ná sy dood geskryf.

  • (af) Schalekamp, ds. M.E. et al. 2005. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2006. Potchefstroom: Administratiewe Buro.