Gereformeerde kerk Port Elizabeth

Die Gereformeerde kerk Port Elizabeth is ’n gemeente van die Gereformeerde Kerk in die Oos-Kaapse hawestad Port Elizabeth.

Gereformeerde Kerk
Port Elizabeth
Embleem van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.jpg
Sluit in  Port Elizabeth
Klassis  Karoo-Kei
Huidige predikant(e)  Theuns Potgieter
Belydende lidmate  354
Dooplidmate  71
Adres H.v. Southey- en
Brunswickstraat
Advockvale
Port Elizabeth
Geskiedenis
Stigtingsdatum  21 Desember 1929
Afgestig van  Middelburg, Kaap
Eerste predikant  J.F. du Plooy 1933–1936
Die Gereformeerde kerk Port Elizabeth.
Ds. en mev. W. Venter, die leraarspaar van 1950 tot 1952.
Dr. Sarel Jacobus du Plessis, leraar van 1946 tot 1947.
Ds. Willem Venter, leraar van 1950 tot 1952.
Ds. Dirk Postma, leraar van 1988 tot 1996, sy vyfde gemeente.

GeskiedenisWysig

Port Elizabeth was eers ’n wyk van die Gereformeerde kerk Middelburg, Kaap, maar het op 21 Desember 1929 van dié gemeente afgestig. Van 1937 af het die gemeente ’n Duitse kerkie in die middedorp gehuur, wat 18 jaar gebruik is vir byeenkomste en eredienste. In 1958 het die gemeente die huidige kerkgebou in Adcockvale in gebruik geneem. Die argitek was Pieter van Rooyen, ’n lidmaat van die gemeente.

Eers in 1973 kon die gemeente ’n orrel in gebruik neem. In 1978 het die ingebruikneming van ’n gemeentesentrum langs die kerkgebou aan die beurt gekom. In 1991 het die kerkraad as bouaannemer op getree tydens die vergroting van die kerkgebou met twee vleuels.

LidmaattalWysig

Die jaartal by die onderstaande syfers dui op die jaar waarin dit in die Gereformeerde Kerk se Almanak verskyn het; nie op die jaar waarin die lidmate getel is nie.

Jaartal Dooplidmate Belydende Lidm. Sieletal
1959 96 141 237
1998 118 417 535
2002 89 370 459
2012 98 400 498
2014 85 401 486
2017 77 396 473

PredikanteWysig

 1. Du Plooy, Jan Frederick, 1933 – 1936 (leraar van Oos-Londen)
 2. Kruger, Herculaas Frederik Venter, 1937 – 1942 (leraar van Oos-Londen)
 3. Du Plessis, dr. Sarel Jacobus, 1946 – 1947
 4. Snyman, Nicolaas Tjaart, 1948 – 1949
 5. Venter, Willem, 1950 – 1952
 6. Venter, dr. Mechiêl, 1954 – 1958
 7. De Bruyn, Frans Roelof Petrus, 1958 – 1964
 8. De Wet, Petrus Johannes, 1964 – 1971
 9. Venter, Petrus Albertus, 1971 – 1981
 10. Kruger, Jan Adriaan, 1981 – 1988
 11. Postma, Dirk, 1988 – 1996
 12. Lion-Cachet, dr. Jan, 1996 – 2002
 13. Van Rooy, Henri Charles, 2002 – 2007
 14. Potgieter, Theunis Johannes, 2008 – hede

BronneWysig

Sien ookWysig