Gereformeerde kerk Standerton

Die Gereformeerde kerk Standerton is op 6 Mei 1905 gestig en die vierde oudste van die 10 gemeentes in die GKSA se Klassis Piet Retief. Met 160 belydende en 34 dooplidmate einde 2015 was dit toe die derde grootste gemeente in dié Klassis. Vyf jaar vantevore was hier ook 160 belydende en 34 dooplidmate, maar in 1997 was dit onderskeidelik 239 en 138.

Gereformeerde Kerk Standerton
Vorige naam  Roossenekal
Sluit in  Holmdene
Platrand
Roodebank
Val
Klassis  Piet Retief
Huidige predikant(e)  Gideon Coetzee
In kombinasie met  Vrede
Belydende lidmate  161
Dooplidmate  37
Adres Kroghstraat 2
Standerton
Geskiedenis
Stigtingsdatum  6 Mei 1905
Afgestig van  Heidelberg
Eerste predikant  Derk Rumpff 1910–1913
Die huidige kerk.

Die Standertonse wyke van die Gereformeerde kerk Heidelberg het op 8 Oktober 1904 ’n eie kerkgebou op Standerton in gebruik geneem. Ds. Martinus Postma het die hoeksteen gelê en agt maande later is die Gereformeerde kerk Standerton gestig. Hierdie kerkgebou het ná 65 jaar soveel opknapping gekort dat die kerkraad besluit het om dit te sloop en ’n nuwe gebou dieselfde plek op te rig.

Die nuwe kerk is, soos die oue, op een van die hoogste punte op Standerton gebou sodat dit van ver af sigbaar is. Ds. W. Venter het die hoeksteen op 21 Februarie 1970 gelê. Tydens die ingebruikneming op 15 Mei 1971 het prof. S. du Toit die diens gelei en ds. C.N. van der Merwe is terselfdertyd as predikant van die gemeente bevestig.

Predikante wysig

 1. Rumpff, Derk, 1910 – 1913 (in kombinasie)
 2. Venter, Willem, 1953 – 1956
 3. Van der Walt, Jan Hendrik, 1957 – 1959
 4. Droomer, Nardus, 1960 – 1963
 5. Malan, Nicolas Johannes, 1963 – 1967
 6. Van der Merwe, dr. Carel Nicolaas, 1971 – 1975
 7. Pretorius, Egbertus, 1975 – 1980
 8. Van der Walt, Pieter Johannes, 1980 – 1989
 9. Cilliers, Jacobus Hermanus, 1990 – 2007
 10. Erasmus, Marthinus Johannes Jacobus, 2008 – 2011
 11. Coetzee, Gideon Christiaan, 2012 – hede

Galery wysig

Bronne wysig