Jan Hofmeyr (mediese sendeling)

Dr. Jan Kriel Albertyn Hofmeyr (Hanover, Kaapkolonie, Suid-Afrika, 15 Maart 1882 – Portmahomack, Skotland, 15 April 1914) was 'n mediese sendeling van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die sendingstasie Madzimoyo in Noord-Rhodesië.

Dr. Jan Hofmeyr (regs voor) by sy broer, ds. Attie Hofmeyr (links voor), en halfbroers, Charlie en Willie Hofmeyr.

Hofmeyr is in die pastorie van die NG gemeente Hanover in die Karoo gebore waar sy vader, ds. Arend Hofmeyr, leraar was van 1877 tot sy dood op 14 April 1903. Een van dr. Hofmeyr se broers, Attie, was van 1901 tot sy dood in 1918 'n gevierde sendeling van die NG Kerk in die destydse Njassaland. Hul twee halfbroers uit hul vader se tweede huwelik, Charlie en Willie, was in later jare inspekteur van onderwys in die Unie.

Nadat hy in 1907 sy mediese kursus in Edinburgh, Skotland, voltooi het, het dr. Jan Hofmeyr na Noord-Rhodesië vertrek waar hy op Madzimoyo sy werk as mediese sendeling begin het. Ná 'n dienstyd van vyf jaar het hy en sy vrou, Katherina McGregor Munro (Skotland, 26 Augustus 1883Nuweland, Kaapstad, 18 September 1967), met wie hy op 12 April 1910 op die sendingstasie Mlanda, Njassaland, in die huwelik bevestig is – waarskynlik deur sy broer, ds. A.L. Hofmeyr – met die oog op verdere studie in tropiese siektes en tandheelkunde in 1913 na haar geboorteland vertrek. Daar het hy op 15 April die volgende jaar beswyk aan longkanker in die jeugdige ouderdom van 32.

Onder die baie deugde wat dié toegewyde man besit het, so staan geskryf in Dr. Jan Hofmeyr, Mediese Zendeling in Nyasaland, moet veral genoem word sy onselfsugtigheid en selfopoffering. Hy het homself nie gespaar nie, nie as geneesheer nie, en ook nie as sielesoeker nie. Iemand was destyds saam met hom daar gewerk het, getuig dan ook van hom: "Hier volgt hy de voetstappen van zyn Meester, die het land doorging genesende de kranken en predikende het Evangelie aan verloren zielen. Onze dokter was een zielezoeker onder de heidenen. Die eeuwigheid zal het openbaren hoeveel vruchtbaar zaad by by de verpleging van het lichaam uitgestrooid heeft in de donkere zielen des lyders."

Bronne

wysig
  • (af) (en) Hofmeyr, W. Lou(w); Hofmeyr, Nico J.; Hofmeyr, S.M.; Hofmeyr, George S.; Hofmeyr, Johannes W. (samestellers). 1987. Die Hofmeyrs: 'n Familiegeskiedenis. Lynnwoodrif en Bloemfontein: Die Samestellers.
  • (af) Smit, ds. A.P. 1956. Eeufeesalbum Hanover. 'n Oorsig van die geskiedenis van die Ned. Geref. gemeente, asook een en ander oor die dorp en distrik, 1856–1956. Hanover, NG Kerkraad.