William (Willie) Angus Hofmeyr (Montagu 16 Maart 1869Stellenbosch 18 Oktober 1953) was 'n Afrikaanse kultuurleier en sakeman.

Willie Hofmeyr omstreeks 1917

Willie Hofmeyr was die derde seun van ds. Servaas Hofmeyr. Sy oom was prof. Nicolaas Hofmeyr, hoogleraar aan die Teologiese Kweekskool op Stellenbosch. Sy oudste broer was Henry John Hofmeyr, die Randse pionier, prokureur, opvoedkundige en vooraanstaande figuur in die openbare lewe.

Nadat Willie Hofmeyr sy BA-graad in 1889 op Stellenbosch verwerf het, praktiseer hy in die regte in Johannesburg en ná die Anglo-Boereoorlog word hy vennoot in die firma Bisset en Hofmeyr in Kaapstad. Hy was medestigter en eerste sekretaris van die Afrikaanse Taalvereniging (A.T.V.) en ook een van die stigters van die Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunste (nou die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns) en die Hoërskool Jan van Riebeeck in Kaapstad.

In 1914 was hy een van die 14 manne wat besluit het om 'n Afrikaanse dagblad, Die Burger in Kaapstad te stig. Hy bly voorsitter van Naspers, die uitgewersmaatskappy van die koerant, tot en met sy dood in die ouderdom van 84. Hy word in 1915 aangestel as organiseerder van die pasgestigte Nasionale Party in Kaapland en in 1929 word hy senator.

Hy het egter in veel meer as net die politiek belanggestel en hom veral die verarming van Afrikaanssprekendes vanweë die Anglo-Boereoorlog en die Rebellie van 1914 ter harte geneem. Hofmeyr het besef iets sou aan die lewensomstandighede van sy volksgenote gedoen moes word en so speel hy 'n leiersrol in die stigting van die lewensversekeringsmaatskappy Sanlam in 1918 en in dieselfde jaar 'n filiaal, die korttermynassuransiemaatskappy Santam. Van albei dié instellings was hy die eerste voorsitter, poste wat hy lewenslank sou beklee. Hy was ook tot en met sy dood voorsitter van African Homes Trust, vir wie Santam uitgekoop het, en Bonuskor.

Die Universiteit van Stellenbosch het hom in 1947 vereer met 'n eredoktorsgraad D.Com. Ná sy dood stel die Nasionale Pers die W.A. Hofmeyr-prys vir letterkunde tot sy nagedagtenis in.

Bronne

wysig