Ds. Theodore James Meyer (Paarl, Kaapkolonie, 23 Januarie 1867[1]Jamestown, Kaapkolonie, 19 Maart 1898)[2] was van Maart 1893 tot sy dood weens die koors vyf jaar later "in die bloei van sy lewe en in die midde van sy geseënde werk"[3] die eerste leraar van die NG gemeente Jamestown, sy enigste gemeente.

Ds. Theodore James Meyer
Ds. T.J. Meyer
Ds. T.J. Meyer

Naam Theodore James Meyer
Geboorte 23 Januarie 1867
Paarl, Kaapkolonie
Sterfte 19 Maart 1898
Jamestown, Kaapkolonie
Kerkverband Nederduits Gereformeerd
Gemeente(s) Jamestown
Jare aktief 1993–1898
Kweekskool Kweekskool, Stellenbosch

Herkoms en opleiding wysig

 
Ds. T.J. Meyer en sy eggenote, Rijkie, 'n nooi De Waal van Kaapstad. Haar broers was ds. Pieter de Waal en die skrywer J.H.H. de Waal.

Meyer het sy moeder reeds op 10-jarige leeftyd verloor en is toe aan die sorg van sy tweede suster toevertrou. Tydens spesiale dienste in die Paarl het hy tot bekering gekom en besluit om sy lewe aan die evangeliebediening te wy. Sy matrikulasie-eksamen het hy op sy tuisdorp afgelê en toe eers aan die Victoria-kollege op Stellenbosch studeer en daarna die B.A.-graad aan die Suid-Afrikaanse Kollege, voorloper van die Universiteit van Kaapstad. Eindelik is hy na die Kweekskool op Stellenbosch waar hy sy teologiese studie in 1892 voltooi het, gelegitimeer en toegelaat is tot die evangeliebediening. Op 25 Maart 1893[4] is hy bevestig as eerste herder en leraar van die NG gemeente Jamestown, wat op 12 Desember 1891 afgestig is van Aliwal-Noord en Dordrecht. Die kerkraad het verskeie ander beroepe uitgebring voor dié op prop. Meyer geslaag het.

In Maart 1895 is hy getroud met die oudste dogter van die heer D.C. de Waal van Kaapstad. Rijke se broers was ds. Pieter de Waal en die skrywer J.H.H. de Waal. Uit dié huwelik is twee seuns gebore, Willem (noemnaam Willie) en Dawie (gedoop David De Waal Meijer). Sy was 24 jaar oud ten tyde van haar man se afsterwe. Sy is later getroud met T.A.T. Louw, wat in Junie 1908 oorlede is terwyl hy predikant was van die NG gemeente Fouriesburg.

Bediening wysig

 
Op die eerste kerkraadsvergadering van die NG gemeente Jamestown, gehou op 28 Desember 1891, is besluit om hierdie gebou aan te koop vir £180. Dit het as pastorie gedien tot 1925 toe die nuwe pastorie ingewy is. In hierdie woning is ds. Meyer oorlede en is later ds. Eaton, sy opvolger (1899–1933), se ses kinders gebore en opgevoed.
 
Ds. Meyer se grafsteen in die begraafplaas op Jamestown.

Die naamlose skrywer van ds. Meyer se lewenskets in die NG gemeente Jamestown se halfeeugedenkboek skryf: "Ds. Meyer se korte loopbaan (is) gekenmerk deur die hartelike liefde vir sy Heer en Heiland. Sy beskeie nederigheid, onverdeelde toegewydheid aan sy werk en vurige erns het diep spore nagelaat. Hy het ernstig verlang na die bekering van siele." [5] Ook sy opvolger in die gemeente Jamestown, ds. William Loftie Eaton, maak melding van ds. Meyer se toegewydheid (vertaal uit die Nederlands): "Hierdie broer het met erns en veel toegewydheid gewerk, en het veel seën op sy werk gehad. Die spore van sy deeglike werk vind ’n mens vandag nog (1916) alhier. Die gemeente praat vandag nog met groot agting en liefde van hom."[6]

Die Sondag voor hy siek geword het, het ds. Meyer besonder treffend gepreek oor die verraad van Judas en die verloëning van Petrus. Hy was nog besig met Katkisasieklas toe sy koors reeds onrusbarend hoog was. "Hy was slegs 12 dae siek toe die (tifuskoors) ’n einde aan sy nuttige lewe maak," aldus bogenoemde skrywer. "Sag en kalm het hy op 31-jarige leeftyd, na ’n evangeliebediening van slegs 5 jaar en ’n huwelikslewe van net drie jaar, die rus ingegaan op Saterdag 19 Maart 1898. Toe sy troue eggenote hom op sy sterfbed bemoedig het deur te sê: 'Die ewige arms (is) om jou,' was sy antwoord sag en kalm: 'Ja, en om jou ook.'"

’n Groot treurende skare het sy begrafnis op Maandag 21 Maart 1898 op Jamestown bygewoon. Sy opvolger, ds. William Loftie Eaton is in 1899 beroep en bevestig op 29 Oktober, 18 dae ná die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog.

Verwysings wysig

  1. (af) Oberholster, ds. J.A.S. 1959. Eeufeesuitgawe van die Kweekskool, Stellenbosch 1859–1959. Kaapstad: N.G. Kerk-Uitgewers.
  2. (af) (en) Sy grafsteen soos te sien in die versamel van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika. URL besoek op 2 April 2017.
  3. (nl) Ds. Eaton, W.L. in Maeder, ds. G.A. en Zinn, Christian. 1917. Ons Kerk Album. Kaapstad: Ons Kerk Album Maatschappij Bpkt.
  4. (af) Olivier, ds. P.L. (samesteller). 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.
  5. (af) Naamloos. 1941.Gedenkboek van die Vyftigjarige Bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Jamestown, 1891–1941. Die Kerkraad: Jamestown, K.P.
  6. (nl) Maeder, ds. G.A. en Zinn, Christian. 1917. Ons Kerk Album. Kaapstad: Ons Kerk Album Maatschappij Bpkt.