Gereformeerde kerk Bellville-Oos

Die Gereformeerde kerk Bellville-Oos is die grootste gemeente in die GKSA se Klassis Boland, wat die hele provinsie Wes-Kaap beslaan.

Gereformeerde Kerk
Bellville-Oos
Sluit in  Bellville-Oos
Bloubergstrand
Bothasig
Brackenfell
Durbanville
Kraaifontein
Kuilsrivier
Melkbosstrand
Milnerton
Table View
Verskeie hospitale
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Klassis Boland
Huidige predikant(e)  B.R. (Reinder) Kingma
R.B. (Reynold) Fourie
Brahm Robinson
Belydende lidmate  863
Dooplidmate  218
Adres H.v. Cherry- en
Redwoodstraat
Bellair, Bellville
Geskiedenis
Stigtingsdatum  16 April 1972
Afgestig van  Bellville
Eerste predikant  N.P. Heystek (1972–'77)
Die Gereformeerde kerk Bellville-Oos se gebouekompleks soos gesien uit Redwoodstraat, Bellair.
Ds. Frans van der Walt, die leraar van 1978 tot 2007 (toe hy sy emeritaat aanvaar), toe hy in 1965 aangewys is as voorsitter van die PU vir CHO se studenteraad.
Bellville-Oos was van 2007 tot 2011 ds. Henning Venter se tweede gemeente.

Huidige stand wysig

Die gemeente het in 2015 822 belydende en 216 dooplidmate gehad, meer as ’n vyfde van dié klassis met sy 20 gemeentes se sieletal. 'n Jaar later was dit onderskeidelik 847 en 223. Met afstigting van die Gereformeerde kerk Bellville op 16 April 1972 het Bellville-Oos ’n sieletal van 409 gehad, vergeleke met die huidige 1 038. Die moedergemeente Bellville sluit onder meer die stadsgebiede Bellville, Parow, Goodwood en Monte Vista in, terwyl Bellville-Oos se grense stadsgebiede soos Bloubergstrand, Bothasig, Brackenfell, Durbanville, Kraaifontein, Kuilsrivier, Melkbosstrand, Milnerton en Table View insluit.

Geskiedenis wysig

Onder ds. N.P. Heystek en die voorsitter van die boukommissie, Henk Broers, se leiding, en danksy vele verkope van koeksisters en melkterte deur die vrouelidmate, kon die gemeente ’n kerkgebou oprig wat op Saterdag 19 Julie 1975 in gebruik geneem is. Dr. P.W. Bingle, leraar van die Gereformeerde kerk Kaapstad van 1973 tot 2006, het die inwydingsdiens na aanleiding van Numeri 6:24-26 gehou nadat die gemeente die kerk binnegegaan het met die sing van Psalm 84:1 en 2 (Hoe lieflik is u wonings, Heer . . . ). Dié gebou is ontwerp deur die firma Pauw & Green en die bouaannemer was Holland Engineering.

Mettertyd het Bellville-Oos se lidmaattal sterk toegeneem tot die belydende lidmate byvoorbeeld in 1988 700 bereik het. Van 1990 af het die gemeente dan ook meerdere bediening (meer as een predikant). Gou was die kerkgebou te klein sodat van 1993 af twee oggenddienste gehou moes word. ’n Huis langs die kerkperseel op die hoek van Cherry- en Redwoodstraat, Bellair, Bellville, is aangekoop om die katkisasie, administrasie en vergaderplekke te huisves. Dié huis heet dan ook Die Kerkhuis.

Later het die kerkraad besluit om die kerkgebou te vergroot tot ’n meerdoelige gemeentesentrum. Byna sewe maande lank moes die gemeentebyeenkomste in ’n skoolsaal gehou word terwyl die ingrypende verbeterings en veranderings aan die kerk aangebring is. Die oorspronklike gedenkplaat, wat op 19 Julie 1975 onthul is, is na die ingang van die nuwe gemeente gemeentesentrum verplaas waar dit onder die nuwe gedenkplaat gemonteer is. Laasgenoemde het ds. Reinder Kingma en Johannatjie van der Walt op Saterdag 20 Mei 2006 onthul.

’n Lidmaat, Peet van Biljon, van die argiteksfirma Van Biljon & Visser, het die vergroting ontwerp terwyl die projekbestuurder, Hessel Dijkstra, ook ’n lidmaat was.

Predikante wysig

  1. Heystek, dr. Nicolaas Philippus, 1972 – 1977
  2. Van der Walt, dr. Francois, 1978 – 2007 (aanvaar sy emeritaat)
  3. Coetzee, Hendrik Stephanus, 1990 – 1999
  4. Kingma, Brant Reinder, 2000 – hede
  5. Venter, Henning Vorster, 2007 – 2011
  6. Fourie, Reynold Benjamin, 2012 – hede
  7. Robinson, Brahm, 27 Januarie 2024 – hede

Bronne wysig

Galery wysig

Eksterne skakels wysig