Gereformeerde kerk Centurion

Die Gereformeerde kerk Centurion is ’n gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika in die Centurion-gebied van Gauteng. Einde 2014 was dit met 1 009 belydende lidmate die vierde grootste gemeente in dié kerkverband en een van net vier met meer as duisend belydende lidmate. In daardie jaar was die grootste sowel as derde grootste Gereformeerde gemeente ook in die groter Pretoria: Wapadrant met 1 689 belydende lidmate en Rietvallei met 1 369. Randburg was toe met 1 408 belydende lidmate die tweede grootste landwyd.

Gereformeerde Kerk
Centurion
Vorige naam  Verwoerdburg-Oos
(tot 1978)
Verwoerdburg-Noord
(tot 1999)
Sluit in  Clubview
Die Hoewes (noord)
Highveld
Irene
Kloofsig
Lyttelton (deels)
Monument Park (wes van snelweg)
Pierre van Ryneveld
Centurion Gholflandgoed
Thaba Tshwane
Valhalla
Midstream
Klassis  Pretoria-Suidwes
Huidige predikant(e)  Maarten van Helden
Gerrit Kruger
Lourens Venter
Belydende lidmate  1 012
Dooplidmate  322
Adres Basdenlaan 226, Lyttelton
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1 Junie 1975
Afgestig van  Lyttelton
Eerste predikant  Dr. P.J.J.S. Enslin (1976–1997)
Die Gereformeerde kerk Centurion.
Die gedenksteen wat die ingebruikneming van die gemeente se kerksaal op 20 Augustus 2011 gedenk

Die gemeente het op 1 Junie 1975 ontstaan toe dit as Verwoerdburg-Oos van die Gereformeerde kerk Lyttelton afgestig het. Die lidmaattal met afstigting was sowat 500. Twee en ’n half jaar later, op 1 Januarie 1978 is die naam van die gemeente na Verwoerdburg-Noord verander om die ligging van die gemeente beter te weerspieël.

Aan die begin is dienste in verskeie skoolsale gehou terwyl die kerkraad grond gekoop en ’n kerkgebou beplan het onder ds. P.J.J.S. (Pieter) Enslin se leiding. ’n Kleinhoewe is gekoop en mettertyd hersoneer sodat dit eindelik ’n kerkgebou, 36 wooneenhede en ’n woning (vroeër ’n pastorie) bevat het. Die kerkgebou, wat in gebruik geneem is op 15 en 16 September 1979 en ontwerp is deur Renier Roos met Coen Vlietstra as bouvoorman, bied sitplek aan sowat 600 kerkgangers. Aan die noordoostelike kant is ’n sterk betonbalk gegiet sodat die muur onder dié balk verwyder kan word om die kerkruimte uit te brei. Dis dan ook in 2011 gedoen en 'n kerksaal, wat die kerkruimte byna verdubbel, is aan die noordoostelike kant aangebou met 'n groot kombuis en yslike stoep waar ná eredienste heerlik gekuier word.

Die orrel is aan die sykant van die gebou geplaas waar dit min of meer sentraal is ten opsigte van die huidige kerkruimte, maar sonder dit nodig sal wees om dit te verskuif as die kerkgebou dalk eendag vergroot moet word. Die kerkklok is bekom uit ’n kerkgebou wat nie meer in gebruik was nie en is met ’n helikopter in die kerktoring geplaas.

Die gemeente het op 1 Januarie 1999 ’n tweede naamsverandering ondergaan toe die naam Centurion geword het. Vanweë die gemeente se groei (einde 2001 was die sieletal byvoorbeeld 1 053 en einde 2014 1 295) moes katkisasielokale gebou word wat op 30 Julie 2000 in gebruik geneem is.

Predikante wysig

  1. Enslin, dr. Pieter Jacobus Johannes Stephanus, 1976 – 28 April 1997 (oorlede in die amp)
  2. Kruger, Michael Andries Frans, 1989–1991 (in kombinasie met Wapadrant, waarna net Wapadrant)
  3. Duvenage, dr. Benonie, 1994 – 1999 (as emeritus)
  4. Van Helden, Maarten, 1998 – hede
  5. Kruger, Gerhardus Stephanus (Gerrit), 2000 – hede
  6. Van den Berg, Paul Jacobus, 2006 – 2019 (polisiekapelaan)
  7. Venter, Lourens, 2020 – hede

Bronne wysig