Johannes van Wijk

Ds. Johannes Hendrik van Wijk (Britstown, Kaapkolonie 13 November 1906 - Bellville, 20 Oktober 1970) was 'n leraar in drie gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk en skrywer van die Bybelse dagboek Uit die Beek, waarmee sy vader, ds. A.J. van Wijk, in 1906 begin het.

Ds. Johannes van Wijk.
Ds. A.J. van Wijk en sy gesin. Voor: Theo en Mattie. Middel: Andrew en mev. Margaret van Wijk. Agter: Attie, Louise, Charles, Helen en Johannes.

HerkomsWysig

Ds. Van Wijk, sy ouers se oudste seun, kom van moeders- sowel as vaderskant uit 'n predikantegeslag. Sy moeder, Margaret Jemima (1877-1948), was die dogter van ds. Charles Murray van die NG gemeente Graaff-Reinet van 1866 tot 1904 en kleindogter van die stamvader van die Murray-familie in Suid-Afrika, ds. Andrew Murray sr., leraar van Graaff-Reinet van 1822 tot 1866. Vier van haar ooms aan moederskant het ook predikant geword, van wie die bekendste dr. Andrew Murray was, terwyl vier van haar tantes met 'n predikant getrou het, onder wie Isabella Hofmeyr, eggenote van ds. Jan Hendrik Hofmeyr, 40 jaar lank predikant van die NG gemeente Somerset-Oos. Dié egpaar het ook vyf seuns gehad wat predikant geword het.

Aan vaderskant was sy oupa ds. J.H. van Wijk, predikant van Boshoff (1871-1884) en daarna die NG gemeente Murraysburg (1884-1898), genoem na ou ds. Murray. Johannes van Wijk se vader, ds. A.J. van Wijk, het Uit die Beek in 1906 begin saamstel toe hy leraar was van die NG gemeente Britstown en 40 jaar met dié taak volgehou. Ds. Van Wijk sr. was in 'n stadium skriba en later moderator van die Kaapse Kerk. Johannes van Wijk het ook twee ooms gehad wat predikant geword het, ds. Z.J van Wijk (leraar van Oudtshoorn en Lückhoff en van 1937 tot 1947 assistentredakteur van die Kerkbode) en ds. T.I. van Wijk (leraar van Greykerk, Excelsior, Nieu-Bethesda en Rietbron).

Opleiding en gemeentebedieningWysig

Ds. Johannes van Wijk het einde 1931 in die bediening getree en is in Augustus 1933 as hulpprediker in die Fort Victoria-wyk (deesdae Masvingo) van die Rhodesiese gemeente Enkeldoorn (nou Chivhu) in die amp bevestig. Net meer as 'n jaar later volg hy ds. A.J. Liebenberg as leraar van dié gemeente op en gedurende nege jaar het hy die werk hier met ywer voortgesit, totdat hy weens verswakte gesondheid uit die diens moes tree.

Later het ds. Van Wijk die Vrystaatse gemeente Thaba 'Nchu van 1946 af bedien en eindelik Kraaifontein, waar hy die nuwe gemeente se eerste leraar was, van 1949 af tot hy sy emeritaat aanvaar in 1953.

Skryfwerk en waarderingWysig

Deur sy volgehoue skryfwerk kon hy egter voortgaan om die koninkryk van die Meester te bevorder. In die plek van sy vader, wat in 1966 oorlede is in die hoë ouderdom van 94 jaar, het hy die opsteller geword van die gewilde Bybelse dagboek Uit die Beek en buiten werke uit sy eie pen, was hy ook verantwoordelik vir die Afrikaanse bewerking van die Bybelse Ensiklopedie en Ons Lewende Bybel. Met sy kenmerkende deeglikheid en noukeurigheid het hy ook tot aan sy dood die lewensketse van oorlede predikante in die NG Kerk se Jaarboek behartig. Verder was hy sekretaris van die Teologiese Skool van die Sendingkerk in Bellville-Suid. Hy is beskryf as 'n "toegewyde, waardige, minsame en beskeie dienskneg van die Here".

Sy broer, ds. Attie van Wijk, was 'n leraar in vier gemeentes en sy seun, ook A.J. van Wijk, was onder meer ook leraar van die gemeente Thaba 'Nchu.

BronneWysig

  • (af) Gaum, Frits (hoofred.) 2008. Christelike Kernensiklopedie. Wellington: Lux Verbi.Bm en Byblekor.
  • (af) Jonas, G. 1972. Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 1972. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-Uitgewers en -Boekhandel.