Gereformeerde kerk Biermanskool

Die Gereformeerde kerk Biermanskool was ’n Gereformeerde gemeente in Namibië, maar het die GKSA in 2016 verlaat. Die gemeente het die onderskeiding gehad dat sy kerkgebou die oudste Gereformeerde kerk was wat steeds in Namibië in gebruik was.

Die Gereformeerde kerk Biermanskool.

Ontstaan

wysig
 
Ds. Hendrik Stephanus van Jaarsveld, na wie dié gemeente eers Vanjaarsveld geheet het.
 
Ds. Johan Wilhelm Jansen van Ryssen, die gemeente se leraar van 1949 tot 1953.
 
Ds. H.A. van Dalsen, leraar van 1957 tot 1964 in verskeie kombinasies.

Biermanskool is in 1955 as die Gereformeerde kerk Vanjaarsveld gestig, waarskynlik so genoem na ds. H.S. van Jaarsveld, wat die eerste Gereformeerde kerke in 1930 in Suidwes-Afrika gestig het. In 1961 is die naam verander na Outjo-Wes, maar in 1985 kom ’n tweede naamsverandering, toe die gemeente Biermanskool word. Die gemeente se kerkgebou staan op die plaas Urumube in die distrik Kamanjab. (Op laasegenoemde dorp het van 1969 tot 1977 die Gereformeerde kerk Kamanjab bestaan, maar veel oor sy ontstaan en geskiedenis is nie meer bekend nie.) Op hierdie plaas het ’n selfonderhoudende skool ontstaan wie se leerders hoofsaaklik Gereformeerdes se kinders was. Die skool, en later die gemeente, is genoem na ene mnr. Bierman, die inspekteur van onderwys, hoewel ’n ander bron dit wil hê dat hy administrateur van Suidwes-Afrika was.

Op die plaas Urumube was geen kerkgebou nie; daarom moes die Gereformeerdes, wat meestal nasate van (of enkele oorspronklike) Dorslandtrekkers was wat van 1928 tot 1930 na Suidwes-Afrika gerepatrieer is, seile span waaronder hulle eredienste kon hou. Later is die skoolkoshuis se eetsaal vir dié doel ingespan. Destyds was die plaas en omgewing net ’n wyk van die Gereformeerde kerk Outjo en het dit die naam Vanjaarsveld-wyk gekry.

Kerkbou

wysig

Omstreeks 1948 het bouwerk aan Vanjaarsveld-wyk se eie kerkgebou volgens die plan deur die argitek Max Ecker, ’n Duitser wat in die omgewing kom aftree het, begin. Danie Oosthuizen was voorsitter van die boukommissie. Die wyk het £230 ingesamel vir die oprigting van hul eie kerkgebou. Volgens oorlewering het ’n lidmaat dié ingesamelde geld gevat en beeste gekoop en ’n windpomp vir homself laat oprig. Hy is toe gedwing om die hele gebou, wat in 1949 voltooi is, uit sy eie sak te laat oprig. Ds. J.W.J. van Ryssen het die ingebruikneming van die kerk in Februarie 1949 waargeneem. Hy was leraar van die Gereformeerde kerk Outjo van 1949 tot 1953.

In die Gereformeerde Kerk se eeufeesjaar (1959) het die gemeente Vanjaarsveld 91 belydende lidmate gehad. Einde 1997 was dit net 25, maar teen einde 2014 het dit toegeneem tot 45. Biermanskool het sedert 2008 saam met Outjo, Aranos, Otjiwarongo, Namib-Kus en Khomas-Hoogland onder die Klassis Waterberg geressorteer, terwyl die ander 12 Namibiese gemeentes die Klassis Etosha vorm. In 2016 het al die Namibiese kerke in Klassis Waterberg, behalwe Otjiwarongo wat na Etosha teruggekeer het, die GKSA verlaat.

Predikante

wysig
  1. Van Dalsen, dr. Hubrecht Anthonie, 1957–1959 (in kombinasie met Outjo); 1959–1930 (in kombinasie met Outjo en Usakos); 1961–1964 (in kombinasie met Outjo en Walvisbaai)
  2. Putter, Christiaan Johannes Jacobus, 1970–1982 (in kombinasie met Outjo en Kamanjab)
  3. Aucamp, Jan Christoffel, 1983–1985 (in kombinasie met Outjo)
  4. Franck, Jules Edgard, 1986–1992 (in kombinasie met Outjo)
  5. Scheepers, Lucas Cornelius, 1993–1998 (in kombinasie met Outjo)
  6. Venter, Petrus Jacobus, 1999–2002 (in kombinasie met Outjo en Otjiwarongo)
  7. Prinsloo, Daniël Petrus (Neil), 2003–2014 (in kombinasie met Outjo en Otjiwarongo)
  8. Erasmus, Marthinus Johannes Jacobus, 2015 – hede (in kombinasie met Outjo)

Bronne

wysig