Gereformeerde kerk Bergsig

Die Gereformeerde kerk Bergsig is ’n gemeente van die Gereformeerde Kerk (GKSA) noordnoordwes van Pretoria se middestad.

Gereformeerde Kerk
Bergsig
Sluit in  Mayville, Mountain View, Roseville, Suiderberg
Denominasie  Gereformeerd
Klassis  Pretoria-Moot
Huidige predikant(e)  Retief Gouws
Belydende lidmate  246
Dooplidmate  46
Adres H.v. Merwede- en Daphnelaan, Mountain View
Geskiedenis
Stigtingsdatum  30 Oktober 1954
Afgestig van  Daspoort
Eerste predikant  H.J. Boshoff (1955–'67)
Die Gereformeerde kerk Bergsig.
Ds. Izak David Kruger, wat sy loopbaan in 1911 in die Gereformeerde kerk Aliwal-Noord 1911 begin het en in 1954 sy emeritaat in Oos-Londen aanvaar het, het Bergsig se eredienste waargeneem vir die eerste sewe maande ná die gemeente se stigting.
Ds. H.J. Boshoff, van 1955 tot 1967 die eerste leraar.
Ds. Adriaan van der Walt, leraar van 1967 tot 1984.

Die gemeente se naam is ’n vertaling van die woonbuurt waarin die kerkgebou geleë is, naamlik Mountain View. Die ander drie woonbuurte binne die gemeentegrense is Mayville, Roseville, Parktown en Suiderberg. Aan die begin van die 21ste eeu het die gemeente 319 belydende en 121 dooplidmate gehad, maar 14 later onderskeidelik 200 en 56 sodat die sieletal in die bestek ’n anderhalf dekade met meer as 40 persent afgeneem het. Einde 2015 het dit op 192 en 55 gestaan.

Stigting wysig

Die Gereformeerde kerk Bergsig is om seweuur op die aand van Saterdag 30 Oktober 1954 van die Gereformeerde kerke Daspoort en Eloffsdal-Wonderboom-Suid afgestig. Ds. J. Postma van Daspoort het die stigtingsvergadering gelei. Dit was die tiende gemeente in Pretoria en die 48ste in die Partikuliere Sinode van Noord-Transvaal. Die erediens wat ná die stigting gevolg het, is deur ds. H.F.V. Kruger van die ander moedergemeente gelei. Ná die stigting het ds. I.D. Kruger, wat in 1954 as leraar van Oos-Londen sy emeritaat aanvaar het ná ’n 43-jarige loopbaan wat in 1911 in die Gereformeerde kerk Aliwal-Noord begin het, het vir die eerste sewe maande die eredienste in die nuwe gemeente waargeneem.

Met afstigting het die gemeente sowat 400 belydende lidmate gehad. In die GKSA se eeufeesjaar (1959) het die sieletal aangegroei tot meer as 750. Op die stigtingsvergadering is 10 ouderlinge en 10 diakens gekies. Voor hulle tot kerkbou kon oorgaan, het die kerkraad eers ’n vervalle bioskoopsaaltjie in Louis Trichardtstraat gehuur en dit opgeknap as kerkplek. Daarna het hulle ’n skoolsaal in Mountain View vir eredienste gebruik.

Bouwerk wysig

Die eerste bouwerk was die pastorie op die kerkperseel langs die toekomstige kerkgebou. Danksy vlytige bak en verkope van koeksisters het die suster van die gemeente die pastorieskuld help delg. Op 4 November 1956 is ’n saaltjie op die hoek van Mansfieldlaan en Louis Trichardtstraat, Mayville, wat as kerkgebou sou dien, in gebruik geneem. Weens die afstand tussen die tydelike kerkgebou en die woonbuurt Mountain View het die kerkraad met die Pretoriase stadsraad gereël dat ’n munisipale bus lidmate Sondae van Mountain View na die kerk en terug sou vervoer.

Op 12 September 1955 (volgens die bron, maar dit was moontlik in die middel sestigerjare) gee die kerkraad die argitekte Neethling en Bosman opdrag om ’n plan vir die kerkgebou voor te lê. Die nuwe kerkgebou by Daphnelaan 279, Mountain View, is plegtig op Saterdag 16 Oktober 1965 om halfdrie die middag in gebruik geneem. Mev. ds. H.J. Boshoff (haar man was leraar hier van 1955 tot 1967) het die hoofdeure oopgesluit. Al die teenwoordiges het Ps. 24:4 en 5 gesing en toe hulle die laaste reël van die vyfde vers begin, stap hulle die kerkgebou binne. Prof. W.J. Snyman van die Teologiese Skool op Potchefstroom het die eerste erediens in die nuwe kerk gelei.

Later moes die gemeente geld insamel om die dak heeltemal oor te doen.

Predikante wysig

 1. Boshoff, Hendrik Jan, 1955–1967
 2. Van der Walt, Adriaan (Arrie), 1967–1984
 3. Venter, Jan Hendrik, 1984–1997 (aanvaar sy emeritaat)
 4. Du Plessis, Pieter Johannes Lodewyk, 1998–1999 (in kombinasie met Elandspoort); 1999–2005 (net Bergsig; aanvaar sy emeritaat)
 5. Aucamp, Casperus, 2005 – 2018 (in kombinasie met Andeon)
 6. Steyn, Willem Jacobus, 2010 – 2012 (in kombinasie met Andeon)
 7. Dednam, Antonie Johannes, 2015 – 2023 (in kombinasie met Andeon tot 2018)
 8. Gouws, Pieter Retief, 29 Julie 2023 - hede

Bronne wysig

 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1957. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1958. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, Willem (red.). 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook wysig

Eksterne skakels wysig