NG gemeente Brandvlei

Die NG gemeente Brandvlei is ’n gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Sinode van Noord-Kaapland. In 2016 was hier 142 belydende en 31 dooplidmate.

Ds. C.W. Alheit, van 1906 tot 1910 die eerste leraar.
Die NG kerk Brandvlei.
Ds. Frank William Liebenberg, van 1921 tot 1923 die gemeente se derde leraar.
Ds. W.L. Steenkamp en sy vrou Hester, gebore Maree, van 1924 tot 1928 die gemeente se vierde leraarspaar. Hulle het vyf kinders gehad, twee dogters en drie seuns. Een dogter was met 'n predikant getroud en een seun het 'n predikant geword. Mev. Steenkamp is in 1965 oorlede, ses en 'n half jaar ná haar man.
Ds. C.A. du Plessis, van 1938 tot 1945 die sesde leraar.
Ds. Daniël Brink was van 1948 tot 1950 die gemeente se agtste leraar.
Ds. B.J. Cronjé, leraar van 1951 af.

Stigting wysig

Brandvlei is op 6 Oktober 1897 gestig deur die Ringskommissie van Tulbagh en wel uit drie ander gemeentes, Calvinia, Kenhardt en Williston. Die konsulent, ds. Alheit van Ceres, het in Januarie 1898 480 km afgelê om die eerste Nagmaal in die gemeente te bedien. Dié dele was nog glad nie so dig bewoon soos in later jare nie, sodat die dorpie self met die stigting maar ongeveer 'n 50 inwoners getel het. Daar was darem al 'n skooltjie aan die gang en in die skoolgeboutjie is Sondae ook die dienste gehou. Tydens die stigting was 'n sekere mnr. Stals die onderwyser en hy was bestem om 'n baie groot rol in die geskiedenis van die gemeente te speel, sodat selfs 50 jaar later nog baie van die ouer inwoners van sy vrugbare en toegewyde lewe kon vertel.

Beginjare wysig

In die eerste jare van die gemeente se bestaan het Stals feitlik as predikant opgetree, want Calvinia se predikant moes as konsulent optree en hy kon nie so dikwels die nuwe gemeente besoek nie, want in daardie dae van die perdekar was die 160 km van Calvinia na Brandvlei 'n groot struikelblok. Stals het dus maar die dienste gehou en die begrafnisse waargeneem. Alhoewel die gemeente die eerste agt jaar van sy bestaan nie 'n eie herder en leraar gehad het nie, was hulle tog so ywerig en wakker dat reeds op 15 Julie 1905 die hoeksteen van hul mooi kerkgebou gelê kon word. Dié huis van die Here, wat einde 1905 ingewy is, is so deeglik gebou, dat hy dekades later nog in ’n goeie toestand verkeer het en vandag (2015) nog uitstekend aan sy doel beantwoord. Die koste was ongeveer £6 000. As in ag geneem word dat boumateriaal oor ’n afstand van ongeveer 480 km vanaf Ceres-stasie vervoer is, is die kerk taamlik goedkoop gebou.

Eerste predikante wysig

Ses keer is sonder sukses beroep. Dit was eers in 1906 dat die gemeente sy eerste leraar in die persoon van ds. C.W. Alheit kon verwelkom. Hy het in die gemeente gewerk tot in Julie 1910, toe hy na Loxton vertrek. Ds. JA van Zijl, van die gemeente Garies, is in Januarie 1911 as leraar bevestig. Hy was die leraar tot in 1921. Die gemeente was bevoorreg om in 1916 ’n kerksaal in te wy. Hierna het was ds. F.W. Liebenberg die leraar van 1921 tot 1923.

Ds. W.L. Steenkamp is op 9 Augustus 1924 in die gemeente bevestig. Die droogtes ten spyt geniet hy hier 'n wonderlike samewerking sodat hy by geleentheid binne drie weke £2 600 kon insamel vir 'n nuwe orrel. Ná 'n geseënde en gelukkige bediening in Boesmanland, in welke tyd hy meer as een beroep bedank, kry hy op sy verjaardag, 11 Julie 1928, 'n beroep na die gemeente Namakwaland, wat hy aanneem. Ná hom dien ook nog di. J.C. van Niekerk (1929–'37), C.A. du Plessis (1938–'45), W.J. de Wet (1945–'47), D. Brink (1948–'50) en B.J. Cronjé (van 1951 af).

Mettertyd het die gemeente stadig maar seker gegroei, sodat die sendinggemeente in 1912 gestig en die kerksaal se hoeksteen op 2 Oktober 1915 gelê kon word. Die getal lidmate van die gemeente kon groei omdat later heelwat meer wetenskaplik geboer is. Die gronde is omhein, die jakkalse is uitgeroei, kampe is kleiner gemaak om uittrapping van die veld teen te werk en boorgate het watervoorsiening doeltreffender gemaak. Plase was gevolglik baie kleiner as in die stigtingsjare. In die tweede helfte van die gemeente se bestaan het die ontvolking van die platteland egter ’n nadelige uitwerking op die lidmaattal gehad sodat die gemeente teen einde 2014 net 40 doop- en 142 belydende lidmate oorgehad het. Ds. Peet Neethling is in daardie jaar as emeritus-leraar in die gemeente verwelkom.

Enkele leraars wysig

  • C.W. Alheit, 1906–1910
  • J.A. van Zijl, 1911–1921
  • F.W. Liebenberg, 1921–1923
  • W.L. Steenkamp, 1924–1928
  • J.C. van Niekerk, 1929–1937
  • Cornelis Adolf du Plessis, 1938–1945
  • W.J. de Wet, 1945–1947
  • Daniël Brink, 1948–1950
  • B.J. Cronjé, 1951 – ?
  • Peet Neethling, 2014 – hede (emeritus-leraar)

Bronne wysig

Eksterne skakels wysig