Riversdal (kiesafdeling)

Riversdal was van die eerste algemene verkiesing in 1910Uniewording 'n kiesafdeling vir die Suid-Afrikaanse Volksraad en die Kaaplandse Provinsiale Raad.

P.K. le Roux was van April 1942 tot net voor die verkiesing van 1943 Riversdal se laaste Volksraadslid, want die kiesafdeling is met die herafbakening afgeskaf.

In die eerste algemene verkiesing word die Regerende Party se A.I. Vincent onbestrede verkies. In 1915, toe hy as kandidaat van die Suid-Afrikaanse Party staan, verenig hy 1 740 stemme op hom vergeleke met die Nasionale Party kandidaat, J.F. Badenhorst, se 1 315, vir 'n meerderheid van 425. Vincent staan nie weer in 1920 se verkiesing nie, maar nou behaal die S.A.P. se J.F. van Wyk 'n meerderheid van net 44 stemme bo die N.P. se Badenhorst. In 1921 is dit egter die N.P. se A.L. Badenhorst (met 1 708 stemme) wat die eerste keer vir die party in Riversdal wen - met 'n meerderheid van net een stem teen die S.A.P. se J.J. Michau.

In 1924 is dit weer die S.A.P. se Van Wyk wat teen Badenhorst staan en nou met 223 stemme verloor. Badenhorst wen ook in 1929, toe hy 323 stemme meer as die S.A.P. se G.R. Hofmeyr op hom verenig. Badenhorst wen in 1933 die vierde keer in Riversdal toe hy 1 223 stemme meer as die onafhanklike E. Morrison kry. Badenhorst se meerderheid krimp in 1938 teen die Verenigde Party se A.L.D. van Wyk tot 1 069 stemme, maar dit was sy laaste verkiesing, wat hy sterf op 12 Januarie 1942.

In die tussenverkiesing op 23 April 1942 wen die latere minister P.K. le Roux Riversdal vir oulaas vir die Nasionale Party, want tydens die herafbakening met die oog op die 1943-verkiesing word Riversdal afgeskaf.

Verkiesingsuitslae wysig

Verkiesingsuitslae vir die kiesafdeling[1]:

Jaar SAP NP Onafhanklik VP Meerderheid stemme Persentasie stemme uitgebring
1910 A.I. Vincent
(onbestrede)
Onbestrede
(SAP)
1915 A.I. Vincent
1740
J.F. Badenhorst
1315
425
(SAP)
90,7
1918
Tussenverkiesing
H.O. Meyer
  1577
J.F. Badenhorst
  1486
  91
(SAP)
  82,2
1920 J.F. van Wyk
  1734
J.F. Badenhorst
  1690
  44
(SAP)
  91,5
1921 J.J. Michau
  1707
A.L. Badenhorst
  1708
1
(NP)
  86,8
1924 J.F. van Wyk
  1735
A.L. Badenhorst
  1958
  223
(NP)
  94,3
1929 G.R. Hofmeyr
  1446
A.L. Badenhorst
  1769
  323
(NP)
  91,8
1933 A.L. Badenhorst
  3040
E. Morrison
1817
  1223
(NP)
  74,8
1938 A.L. Badenhorst
  3589
A.L.D. van Wyk
2520
  1069
(NP)
  93,5

Sien ook wysig

Bredasdorp, Caledon, Ceres, Clanwilliam, Helderberg, Hottentots-Holland, Malmesbury, Moorreesburg, Paarl, Piketberg, Stellenbosch, Swellendam, Valsbaai, Wellington, Worcester

Bronne wysig

  • Potgieter, D.J. (ed.) 1972. Standard Encyclopaedia of Southern Africa. Cape Town: Nasionale Opvoedkundige Uitgewery (Nasou).
  • Schoeman, B.M. 1977. Parlementêre verkiesings in Suid-Afrika 1910-1976. Pretoria: Aktuele Publikasies.
  • Van Rooyen, Jan J. 1956. Die Nasionale Party. Sy Opkoms en Oorwinning – Kaapland se Aandeel. Kaapstad: Hoofraad van die Kaaplandse Nasionale Party.
  1. Weide, Rob (1986). Die volledige verkiesingsuitslae van Suid-Afrika 1910-1986. ISBN 0620108843. aangevul deur Schoeman se Parlementêre verkiesings