Jozua Francois Naudé

Moenie verwar word met Jozua François (Tom) Naudé, die politikus, nie!

Ds. Jozua Francois Naudé (Middelburg, Kaap, 20 Maart 1873 - 27 Augustus 1948) was eers 'n onderwyser, maar daarna 'n predikant en leiersfiguur in die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

Ds. J.F. Naudé, omstreeks 1917.

Naudé ontvang sy opleiding op Stellenbosch waarna hy gaan onderwys gee het. Toe die Tweede Vryheidsoorlog uitbreek, het hy as veldprediker opgetree, veral by genl. C.F. Beyers, op wie hy 'n sterk invloed uitgeoefen het,[1] en eers ná die oorlog sy studie voortgesit aan die Kweekskool op Stellenbosch. Einde 1909 is hy gelegitimeer en die volgende jaar is hy in sy eerste gemeente Goedemoed, 'n arbeidskolonie in die Suid-Vrystaat oorkant die Oranjerivier naby Aliwal-Noord, bevestig. Hy vertoef net twee jaar hier, want in 1911 word hy in Roodepoort bevestig. In 1919, nadat hy die jaar vantevore die Afrikaner Broederbond help stig het, vertrek hy na Piet Retief, waar hy bly tot 1921 en toe 'n beroep aanneem na die NG gemeente Graaff-Reinet, waar hy die volgende 27 jaar sou arbei tot en met sy dood. Hier was hy met sy aandrang op die toepassing van die Taalordonnansie medeverantwoordelik vir die stigting van die Hoër Volkskool.

Volgens die skrywer van Naudé se doodsberig in die NG Kerk se Jaarboek vir die jaar 1949 "het die Here hom geseën met kostelike gawes van verstand en hart". Wanneer hy oor 'n saak gepreek het, was dit "altyd weldeurdag". Hy het dan ook 'n leidende rol geneem in kerklike vergaderings en in belangrike kommissies gedien. 'n Tyd lank was hy ook lid van die Raad van die Kerke, die voorloper van die NG Kerk se Algemene Sinode in die dae toe die vier provinsiale sinodes nog afsonderlike kerke was.

In 1948 is Naudé benoem as waarnemende actuarius. Hy is egter onverwags op 27 Augustus 1948 in die ouderdom van 75 jaar oorlede toe hy nog predikant op Graaff-Reinet was.

Van ds. Naudé word gesê dat hy 'n "vriendelike persoonlikheid" gehad het "wat sy vroomheid weerspieël het". Hy het sy lewensarbeid met toewyding en getrouheid verrig. Sy seun Beyers was ook 'n NG predikant en 'n vooraanstaande kampvegter vir gelyke politieke regte vir alle Suid-Afrikaners en 'n dogter, Hymne Weiss, 'n skrywer en vertaler. Sy is op Goedemoed gebore.[2]

Ds. Naudé se nasaat Milde Weiss het in 2014 'n boek, Vuurtoring, oor sy lewe die lig laat sien.[3]

Die Laerskool Jozua Naudé in Roodepoort is na hom genoem.

Bronne wysig

  • Oberholster, dr. J.A.S. 1948. Jaarboek van die Gefedereerde Nederduitse Gereformeerde Kerke, 1949. Kaapstad: Jaarboek-kommissie van die Raad van die Kerke.

Verwysings wysig

  1. (af) Swart, dr. M.J. (voorsitter redaksiekomitee). 1980. Afrikaanse kultuuralmanak. Aucklandpark: Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge
  2. (en) Biografiese gegewens op Geni.com. URL besoek op 6 Oktober 2015.
  3. Stellenbosch Kalender[dooie skakel], Boland Gazette, 14 Mei 2014.